new-logo

Тест: Вегетативни растителни органи

Тест

С онлайн теста по биология за 7. клас „Растителни органи. Вегетативни органи. Корен и стъбло.” ще проверите наученото за вегетативните растителни органите и по-специално – за корена и стъблото. Чрез този тест практически ще приложите знанията си относно функцията и устройството на тези органи при растенията. Ще имате възможност да упражните термини като коренова гугла, коренови власинки и централен цилиндър. Какво представляват проводящите снопчета и как са разположени дървесината и ликото в тях? Как се образува кората при стъблата на растенията? Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Различните видове тъкани при растенията се обединяват в структури, наречени ...
2
Органите, чиято функция е да осигуряват съществуването на растенията, се наричат ...
3
При напречен пререз на корен, в най-централната част се разполага:
4
Чрез деленето на клетките на коя тъкан, нарастват коренът и стъблото?
5
Какво се разполага по върха на корена?
6
Каква е функцията на кореновите власинки?
7
В центъра на централния цилиндър на корена има ликова проводяща тъкан, която помага на водата и минералните вещества да достигнат от корена до другите части на растението.
8
Стъблата на кормусните растения, нарастват на височина:
9
Функцията на стъблото е свързана с:
10
Поставете частите на корена под съответните им означения на изображението.
11
От какво са изградени проводящите снопчета в стъблото на растенията?
12
С коя буква е означена дървесинната проводяща тъкан?
13
Представете си, че сте учени, които изследват местообитанието на столетни дървета. При анализиране на напречен срез от стъблото, забелязвате тенденция към намаляване дебелината на периферните годишни пръстени.
  • Какъв извод може да се направи от това?
14
Сравнявайки функциите на вегетативните органи при растенията може да твърдим, че за разлика от корена, функциите на стъблото включват:
15
Сравнявайки тъканния строеж на растителните органи посочете по какво се различава коренът от стъблото?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (15)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се