logo

Тест: Тип членестоноги

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Представителите на тип Членестоноги били първите масово разпространени сухоземни животни.
2
Тялото на видовете от тип Членестоноги се състои от три части. Кои са те?
3
Какво е характерно за крайниците на представителите от тип Членестоноги?
4
Структурата, образувана при сливането на първите два сегмента от тялото на членестоногите, се нарича:
5
Кои от изброените структури са част от отделителната система на членестоногите?
6
Свържи посочените структури с функциите, които изпълняват.
7
Какво се случва по време на процеса линеене?
8
Кои от изброените характеристики най-добре описват ролята на кутикулата за членестоногите?
9
Подреди стадиите от развитието с превръщане, като започнеш от най-ранния и завършиш със стадия на възрастен индивид.
10
Кое от изброените твърдения за храносмилателната система на членестоногите е вярно?
11
Кое от изброените твърдения за кръвоносната система на членестоногите е ГРЕШНО?
12
Вярно ли е, че трахеите са структури, чрез които водните представители на тип Членестоноги дишат?
13
Смята се, че представителите на тип Членестоноги са произлезли от тип Прешленести червеи. Кои от изброените характеристики могат да подкрепят това твърдение?
14
Защо кутикулата е изиграла решаваща роля при завладяването на сушата от членестоногите?
15
Видовете от клас Ракообразни са предимно водни представители на тип Членестоноги. Какви промени в устройството на тялото им се наблюдават във връзка с водната среда на обитание?

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 7. клас ще провериш какво научи за безгръбначните животни от тип Членестоноги. Ще имаш възможност да отговориш на основни въпроси като например: Каква е сегментацията на тялото при тях? Как е устроена кръвоносната им система? Какво представляват малпигиевите тръбици? Чрез този тест ще упражниш и термини като хитинова кутикула, линеене, главогръд и др. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се