logo

Тест: Polite questions. Indirect questions. Непреки въпроси

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При непреките въпроси (indirect/polite questions), на които се отговаря с “да” или “не”, използваме…
2
Ако прекият въпрос (direct question) започва с въпросителна дума, използваме същата въпросителна дума и в непрекия.
3
Дали изречението ще завършва с ? или с . зависи от…
4
Втората част е със словоред на положително изречение.
5
Във втората част на непреките въпроси (indirect/polite questions) трябва да използваме do, does или did.
6
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението. 
7
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението.
  • Have you any idea...  
8
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението.
  • I _________________ busy. 
9
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Have you any idea if _______________ our new neighbours. 
10
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • I wonder where ______________. 
11
Изречението “Could you tell me where did they go on holiday?” е… 
12
Изречението “Have you any idea if he played the game last weekend?” е… 
13
Кой е правилният непряк въпрос (indirect/polite question), който може да образуваме от прекия въпрос (direct question) “Did she win the competition?”
14
Кой е правилният непряк въпрос (indirect/polite question), който може да образуваме от прекия въпрос (direct question) “When does the train arrive?”
15
Допишете изреченията, за да превърнете преките въпроси (direct questions) в непреки въпроси (indirect/polite questions).

Описание на теста

С онлайн теста “Polite questions. Indirect questions. Непреки въпроси” по английски език за 7. клас ще упражните начина, по който се задават учтиви въпроси. Ще упражните важния словоред за този тип изречения. За първа част на тези непреки въпроси са включени различни въвеждащи изрази - I wonder (чудя се), Do you know (знаеш ли), Could you tell me (може ли да ми кажеш), Can you remember (помниш ли) и Have you any idea (имаш ли някаква идея). Ще упражните и кои са случаите, в които се използват if и whether (дали). Учете на лесен и разбираем език с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се