logo

Тест: Present and past passive. Страдателен залог в сегашно и минало време. Част 2. Exercises. Упражнения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Използваме Active (деятелен залог), когато действието е по-важно от този, който го извършва.
2
Използваме Passive (страдателен залог), когато действието е по-важно от този, който го извършва.
3
При Passive (страдателен залог) в сегашно или минало време използваме...
4
Глаголите са правилни и неправилни.
  • За да образуваме Passive (страдателен залог), използваме past participle. Какво е past participle?
5
Как превеждаме by в изреченията с Passive?
6
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • She __________ her boss Bill every afternoon. 
7
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • He _________ Sam. 
8
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • The most popular article _______________ by my best friend last Sunday. 
9
Choose the correct Active and Passive sentences.
  • Изберете правилните изречения в Active и Passive
10
Choose the correct Active and Passive sentences
  • Изберете правилните изречения в Active и Passive
11
Изречението “The medals won by the best athletes.” е:
12
Изречението “When was the castle built?” е...
13
Свържете, за да образувате правилни изречения.
14
Свържете, за да образувате правилни изречения.
15
Допишете изреченията в Active и Passive.

Описание на теста

С този онлайн тест за 7. клас по английски език “Present and past passive. Страдателен залог в сегашно и минало време. Част 2. Exercises. Упражнения” ще затвърдите всичко научено от видео уроците за active voice (деятелен залог) и passive voice (страдателен залог). Ще упражните кога се употребяват и начините им на формиране на изречения. Използвайте am, is, are, was, were и past participle - трета форма на правилните (regular) и неправилните глаголи (irregular verbs), наваксайте пропуските си и станете отличници! Учете бързо, лесно и интересно с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (20)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се