logo

Тест: Условни изречения if + imperative

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Условните изречения с if и imperative се състоят от…
2
В условното изречение (if clause) глаголът е…
3
В главното изречение (main clause) глаголът е…
4
Запетая се пише след условното изречение, ако то е в началото.
5
Вместо if в условното изречение може да се използват when, as soon as или unless.
6
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението. 
7
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението. 
8
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението.
  • If ___________________ . 
9
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • If ______________ on a holiday, don’t forget to bring me a souvenir. 
10
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Call me if _____________ work earlier. 
11
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • When you go to the kitchen, _________ me some coffee please. 
12
Изречението “If you answer the question if you want.” е…
13
Свържете, за да образувате смислени изречения.
14
Свържете, за да образувате смислени изречения.
15
Допишете изреченията.

Описание на теста

С онлайн теста “Условни изречения if + imperative” за 7. клас по английски език ще упражните единия вид от условните изречения (conditional sentences) в английския. Ще покажете, че знаете от какво се състоят двете части, които всяко такова изречения съдържа - условно изречение (if clause) и главно изречение (main clause). Ще упражните основната форма на глагола (infinitive) и сегашните времена (present tenses), които са необходими за образуването на условни изречения if + imperative. Учете и се забавлявайте с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се