logo

Тест: Used to. Упражнения. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Използваме used to за действие, което...
2
Използваме Past Simple за действие, което...
3
За действие, което се е случило само веднъж използваме Past Simple.
  • НЕ може да използваме used to
4
След used to пишем...
5
Used to е част от Past Simple (Минало просто) и в отрицателни и въпросителни изречения използваме:
6
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • My family ___________ eat fast food very often but now we prefer fruit and vegetables. 
7
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • They _________ travel. 
8
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Did she ________? 
9
Има две изречения, които означават “Те ходеха в Лондон всяка година.” Кои са те?
10
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор, за да образувате изречението “Тя направи палачинки вчера.”
  • She _______  pancakes yesterday.
11
Изречението “Matt used to work in a restaurant when he was young.” е...
12
Изречението “She used to break her mobile phone yesterday.” е... 
13
Допишете изреченията с правилната форма на used to и глагола в скобите.
14
Допишете изреченията с правилната форма на used to и глагола в скобите ИЛИ в Past Simple.
15
Допишете изреченията за себе си.

Описание на теста

С онлайн теста “Used to. Упражнения. Част 2” по английски език за 7. клас ще упражните наученото от видео урока за Used to. Като го сравним и с Past Simple (минало просто) ще проверим кога означават едно и също нещо и кога са с напълно различно значение (meaning). Използвайте used to, did и use to на правилните места и докажете, че вече сте специалисти, когато става въпрос за навици и неща, които са се случвали редовно в миналото. Учете бързо, лесно и интересно с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се