Упражнение: Used to. Упражнения. Част 2


Описание на упражнението

С онлайн теста “Used to. Упражнения. Част 2” по английски език за 7. клас ще упражните наученото от видео урока за Used to. Като го сравним и с Past Simple (минало просто) ще проверим кога означават едно и също нещо и кога са с напълно различно значение (meaning). Използвайте used to, did и use to на правилните места и докажете, че вече сте специалисти, когато става въпрос за навици и неща, които са се случвали редовно в миналото. Учете бързо, лесно и интересно с Уча.се!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Използваме used to за действие, което...
5т. 2. Използваме Past Simple за действие, което...
5т. 3. За действие, което се е случило само веднъж използваме Past Simple.
  • НЕ може да използваме used to
5т. 4. След used to пишем...
5т. 5. Used to е част от Past Simple (Минало просто) и в отрицателни и въпросителни изречения използваме:
6т. 6. Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • My family ___________ eat fast food very often but now we prefer fruit and vegetables. 
6т. 7. Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • They _________ travel. 
6т. 8. Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Did she ________? 
6т. 9. Има две изречения, които означават “Те ходеха в Лондон всяка година.” Кои са те?
6т. 10. Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор, за да образувате изречението “Тя направи палачинки вчера.”
  • She _______  pancakes yesterday.
6т. 11. Изречението “Matt used to work in a restaurant when he was young.” е...
6т. 12. Изречението “She used to break her mobile phone yesterday.” е... 
11т. 13. Допишете изреченията с правилната форма на used to и глагола в скобите.
11т. 14. Допишете изреченията с правилната форма на used to и глагола в скобите ИЛИ в Past Simple.
11т. 15. Допишете изреченията за себе си.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!