logo

Тест: First conditional. Условно наклонение първи тип

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
First Conditional се използва, за да говорим за реално условие и резултата от него.
2
С условно наклонение първи тип говорим за условие, което вероятно няма да се изпълни.
3
В кой случай НЕ използваме условно наклонение от първи тип?
4
Подчиненото изречение за условие съдържа бъдеще просто време.
5
При условно наклонение първи тип в подчиненото изречение, съдържащо if, глаголът е винаги в сегашно време.
6
Коя е правилната структура на условно наклонение първи тип?
7
Кое изречение е същото по смисъл като следното:
  • If Tom comes, I will invite him.
8
Кои изречения са подобни по смисъл на изречението:
  • If Kate sees you, she will tell me.
9
Подреди правилно това отрицателно изречение в условно наклонение първи тип.
  • If:
10
Подреди правилно това въпросително изречение в условно наклонение първи тип.
  • What:
11
Кое изречение е същото по смисъл като следното:
  • My parents won't get me a dog unless I pass my exams.
12
Кои изречения съдържат правилна употреба на въпрос в условно наклонение първи тип?
13
Свържи правилно, за да получиш изречения в условно наклонение първи тип.
14
Постави глаголите от скобите в правилната им форма в условно наклонение първи тип и попълни с тях празните места.
  • Използвай формите will (пълна) и won't, don't, doesn't (съкратени).
15
Постави глаголите от скобите в правилната им форма в условно наклонение първи тип и попълни с тях празните места.
  • Използвай формите will (пълна) и won't, don't, doesn't (съкратени).

Описание на теста

Един полезен тест по английски език за 7. клас за условно наклонение първи тип, First conditional. Провери умението си да съставяш с лекота подчинените изречения за условие и за резултат, conditional clause, и result clause. Виж дали вече можеш да съставяш изречения за реални условия, real conditions, с помощта на if или unless и сегашно просто време, Present simple tense. Използвай умело бъдеще просто време, Future simple tense, за да говориш за резултата в условното изречение. Прилагай без грешка граматичните правила при въпроси, questions, и отрицателни изречения, negative sentences. Забавлявай се и бъди номер едно в час по английски език и онлайн с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се