logo

Тест: Словоред и употреба на минало просто и минало продължително. Past Simple and Past Continuous. Word order. Use

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете правилата за положителните изречения.
2
Свържете правилата за отрицателните изречения.
3
Свържете правилата за въпросителните изречения.
4
Напишете за кое време се отнасят следните твърдения. Използвайте PS за Past Simple и PC за Past Continuous.
5
Когато имаме изречение с кратко действие, което прекъсва по-продължително действие, пишем краткото действие в Past Simple, а продължителното - в Past Continuous.
6
Свържете правилно.
7
Изберете правилния отговор, за да се получи “Крадецът се измъкваше, когато ритна котката.”
  • The thief was running away when he _______ the cat.
8
Изберете правилния отговор, за да се получи “Аз чаках автобуса, когато те видях.”
  • I was waiting for the bus when I _________ you.
9
Изберете правилния отговор, за да се получи “Аз си пишех домашната, когато си счупих молива.”
  • I was writing my homework when I _________ my pencil.
10
Изберете правилния отговор, за да се получи “Тя чупеше компютъра си цяла сутрин.”
  • She ________ her computer all morning.
11
Допишете изречението, за да се получи “Ти гледаше към мен, когато топката те удари.”
12
Допишете изречението, за да се получи "Аз готвих, когато сестра ми заключи кучето отвън."
13
Попълнете изречението в Past Simple (минало просто) или Past Continuous (минало продължително).
14
Попълнете изречението в Past Simple (минало просто) или Past Continuous (минало продължително).
15
Попълнете изречението в Past Simple (минало просто) и Past Continuous (минало продължително).

Описание на теста

С онлайн теста “Past Simple and Past Continuous. Минало просто и минало продължително. Словоред. Употреба. Word order. Use” за 7. клас по английски език ще затвърдите всичко, което успяхте да овладеете от видео уроците за двете минали времена. Ще упражните как използваме правилните (regular) и неправилните глаголи (irregular verbs), както и кога използваме глагол с -ing и глагол в основна форма (infinitive). Ще преговорите спомагателните глаголи (did, was, were) и словореда (word order) на различните видове изречения (sentences). Покажете, че вече се справяте блестящо с начините, по които казваме, че действия се случват едновременно, последователно или едно кратко действие прекъсва по-дълго действие. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (39)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се