logo

Тест: Future with will and going to. Present Continuous and Present Simple for future. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кога НЕ използваме will?
2
Използваме и will, и going to за предположения. Разликата е, че при going to нещо подсказва, че е по-вероятно наистина действието да се случи.
3
Използваме going to за…
4
Използваме Present Continuous for Future за организирани планове, а going to за планове, които все още не сме организирали.
5
Използваме Present Simple for Future за…
6
Choose the correct answer to complete the promise.
 • Изберете правилния отговор, за да довършите обещанието.
 • I promise I __________ these English words! 
7
Choose the correct answer to complete the prediction.
 • Изберете правилния отговор, за да довършите предположението.
 • In the future people ______________ underwater cities. 
8
Match the sentences with the spontaneous decisions.
 • Свържете изреченията със спонтанните решения.
9
Choose the correct answer to complete the prediction.
 • Изберете правилния отговор, за да довършите предположението.
 • She ________________ a baby. 
10
Choose the correct answer to complete the sentence about the arrangement.
 • Изберете правилния отговор, за да довършите изречението за уговорката?
 • I ___________ my dentist on Monday. 
11
Choose the correct answer to complete the sentence about the schedule.
 • Изберете правилния отговор, за да довършите изречението за графика?
 • The zumba classes at the dancing studio ___________ at 7 o’clock. 
12
Изречението “I’m hungry and I’ll to make a sandwich.” е...
13
Допишете изреченията с will и глаголите в скобите.  
14
Допишете изреченията с правилната форма на going to и глаголите в скобите.
15
Попълнете с една дума, за да образувате правилната future form (форма за бъдеще).

Описание на теста

С онлайн теста за 7. клас по английски език “Future with will and going to. Present Continuous and Present Simple for future. Част 1” ще упражните начините за изразяване на бъдещи действия (future) в английския. Включени са употребите (use) на will, be going to, сегашно продължително и сегашно просто - предположения (predictions, assumptions), предложения (offers), обещания (promises), спонтанни решения (decisions), молби (requests), предупреждения (warnings), планове (plans), намерения (intentions), уговорки (arrangements, appointments), графици (schedules) и разписания (timetables). Учете бързо, лесно и интересно с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (30)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се