logo

Тест: Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Упражнения. Exercises. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой от тези маркери за време е за Present Simple (Сегашно просто)?
2
Кой от тези маркери за време е за Present Continuous (Сегашно продължително)?
3
Кои правила важат за Present Simple (Сегашно просто)?
4
Кои правила важат за Present Continuous (Сегашно продължително)?
5
Свържете маркерите за време със значенията им.
6
Complete the sentence.
 • Довършете изречението.
 • He usually wears trainers, but he ___________ cool sneakers today.
7
Complete the sentence.
 • Довършете изречението.
 • They ________ stylish clothes every day. They are wearing beautiful dresses today.
8
Complete the sentence.
 • Довършете изречението.
 • We usually walk in the park in the evening, but tonight we ____________ a board game.
9
Complete the sentence.
 • Довършете изречението.
 • Mell ___________ orange fresh every morning, but she is drinking coffee this morning.
10
Complete the sentence.
 • Довършете изречението.
 • Emily is great at tennis. She ________ the competitions at my school every summer!
11
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • Every morning David _________________ these days.
12
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • At weekends Amanda __________________ now.
13
Кое време използваме при тези маркери за време?
 • Напишете PS за Present Simple и PC за Present Continuous.
14
Допишете изреченията в Present Simple (Сегашно просто) и Present Continuous (Сегашно продължително).
15
Допишете изреченията в Present Simple (Сегашно просто) и Present Continuous (Сегашно продължително).

Описание на теста

С онлайн теста по английски език за 7. клас ”Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Упражнения. Exercises. Част 2” ще затвърдите всичко научено от видео уроците до тук за двете времена. Ще използвате маркерите за време (time markers) и наречията за честота (adverbs of frequency), за да определяте кое време да използвате в различните видове изречения (sentences). Освен глаголи в основна форма, ще използвате и глаголи с –ing, и глаголи с добавен –s. Мислете и кога е нужно да използвате спомагателните глаголи! Упражнете се, наваксайте пропуските си и се радвайте на успехи в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (11)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се