logo

Тест: Future with will and going to. Present Continuous and Present Simple for future. Част 2. Упражнения. Exercises

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Единственият начин за изразяване на бъдещи действия е с will.
2
Употребата на will в примера е за …
3
Употребата на going to в примера е за …
4
Употребата на Present Continuous for future в примера е за …
5
Употребата на Present Simple for future в примера за …
6
Choose the correct prediction.
  • Изберете правилното предположение
7
Choose the correct intention.
  • Изберете правилното намерение
8
Choose the correct arrangement.
  • Изберете правилната уговорка
9
Choose the correct sentence for the schedule of the concert.
  • Изберете правилното изречение за графика на концерта. 
10
Изречението “I’m sure Jane will to love her new job!” е...
11
Изречението “We going to meet at the square tomorrow morning.” е...
12
Match to complete the sentences.
  • Свържете, за да довършите изреченията.
13
Match the sentences with their use.
  • Свържете изреченията с употребите им.
14
Допишете предположенията с правилната форма на will и глаголите в скобите.
15
Допишете намеренията с правилната форма на going to и глаголите в скобите.

Описание на теста

С онлайн теста по английски език за 7. клас “Future with will and going to. Present Continuous and Present Simple for future. Част 2. Упражнения. Exercises” ще тествате наученото от видео уроците за изразяване на бъдещи действия. Включени са някои от употребите на will, going to, Present Continuous (сегашно продължително) и Present Simple (сегашно просто) - предположения (predictions),  намерения (intentions), уговорки (arrangements) и графици (schedules). Ще формирате положителни (positive), отрицателни изречения (negative sentences) и въпроси (questions). Учете и се забавлявайте с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се