logo

Тест: Past Simple and Past Continuous. Минало просто и минало продължително. Упражнения. Exercises

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато в конкретен момент в миналото използваме Past Simple (минало просто), казваме че:  
2
Когато в конкретен момент в миналото използваме Past Continuous (минало продължително), казваме че:
3
В изреченията, в които и двата глагола са в Past Simple (минало просто):
4
В изреченията, в които и двата глагола са в Past Continuous (минало продължително):
5
Попълнете правилото с PS за Past Simple и PC за Past Continuous.
6
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • Mark __________________ an e-mail.
7
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • Jess _________________ to snow.
8
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Sarah and Maggie were running when Maggie ________ on a banana peel.
9
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Sally was skipping while she ______________ TV.
10
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Mell read the menu and then she _________ melon juice.
11
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • The boy was crying while his parents _______________.
12
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • We were working in the garden when we ________ some old money in a little box.
13
Как се случват действията - едновременно или едно след друго?
 • Попълнете изреченията в Past Simple (минало просто) или Past Continuous (минало продължително).
14
Как се случват действията - едновременно или едно след друго?
 • Попълнете изреченията в Past Simple (минало просто) или Past Continuous (минало продължително).
15
Открийте кои са кратките и кои продължителните действия.
 • Допишете изреченията в Past Simple (минало просто) и Past Continuous (минало продължително).

Описание на теста

С онлайн теста “Past Simple and Past Continuous. Минало просто и минало продължително. Упражнения. Exercises” за 7. клас по английски език ще тествате всичко, което овладяхте от видео уроците за тези две минали времена. Отново ще обърнем по-специално внимание на употребите им – кратко или продължително действие, последователни или едновременни действия, както и случаите, в които едно продължително действие е прекъснато от по-кратко. Образувайте изречения за отличен с правилните (regular) и неправилните глаголи (irregular verbs), както и с глаголи с –ing или глаголи в основна форма (infinitive), наваксайте пропуските си и продължавайте да учите и да се забавлявате с Уча.се

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (16)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се