logo

Тест: Must, have to и be allowed to за задължение, необходимост, позволение и забрана. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете правилото с must и mustn’t.
2
Попълнете правилото с have to и don’t have to.
3
Как се превежда be allowed to в положителни и отрицателни изречения?
4
Свържете формите за сегашно и минало време на глаголите.
5
Mustn’t и don’t have to имат напълно различни значения. Mustn’t означава не трябва да, а don’t have to - не е нужно да.
6
You mustn’t go to bed now. и You don’t have to go to bed now. означават едно и също нещо.
7
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор, за да образувате изречението “Аз трябва да спортувам.”
 • I ___________ do sports.
8
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор, за да образувате изречението “Те не трябва да закъсняват.”
 • They _________ be late. 
9
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор, за да образувате изречението “Ние трябва да носим униформи в училище.”
 • We __________ wear uniforms at school. 
10
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор, за да образувате изреченията “Не е необходимо да носиш палатка. Имаме много.”
 • You ____________ bring a tent. We have got a lot. 
11
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор, за да образувате изречението “Позволено ни е да използваме лаптопи в клас.”
 • We __________  use laptops in class. 
12
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор, за да образувате изречението “Не ни е позволено да ядем в клас.”
 • We ______________ eat in class. 
13
Свържете, за да образувате смислени изречения.
14
Попълнете вторите изречения така, че да запазите същия смисъл. Използвайте not allowed to и mustn’t.
15
Допишете изреченията с mustn’t и don’t have to.

Описание на теста

С онлайн теста “Must, have to и be allowed to за задължение, необходимост, позволение и забрана. Част 1” за 7. клас по английски език ще образувате изречения с  must (трябва да) и mustn’t (не трябва да), have to и has to (трябва да, необходимо е да, don’t have to и doesn’t have to (не е необходимо да), с am, is или are allowed to (позволено е да), какво и с am not, isn’t и aren’t allowed to (не е позволено да). Включени са само положителни (positive) и отрицателни изречения (negative sentences) в сегашно време. Учете бързо, лесно и интересно с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се