logo

Тест: Present Perfect. Сегашно перфектно. Just, yet, already

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Използваме just, already и yet, за да кажем, че нещо...
2
Използваме just в положителни и въпросителни изречения за нещо, което се е случило преди секунди или минути и означава…
3
Използваме already в положителни и въпросителни изречения за нещо, което към сегашния момент се е случило и означава…
4
Използваме yet в отрицателни и въпросителни изречения за нещо, което към сегашния момент не се е случило.
 • Как го превеждаме в различните изречения? 
5
Пишем just и already преди глагола, а yet - в края на изречението.
6
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • She ________________________. She feels better now. 
7
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • Bett _____________________ twice. 
8
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • We  _____________________. I can’t wait for it! 
9
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Your grandfather has ________ cut this tree! You can’t climb on it anymore.
10
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • My mother has ________ talked to my teacher! It was a few minutes ago. 
11
Choose the correct sentence.
 • Изберете правилното изречение.
12
Изречението “I have finished my homework yet.” е…
13
Свържете изреченията със значенията им.
14
Допишете изреченията с already и yet.
15
Правилно ли са използвани just, already и yet в изреченията?
 • Попълнете T (True) при правилните и F (False) при грешните. 

Описание на теста

С онлайн теста “Present Perfect. Сегашно перфектно. Just, yet, already” по английски език за 7. клас ще упражните наученото от урока за тези маркери за време (time markers). Ще използвате just (току-що), yet (все още) и already (вече) в различни видове изречения като следите внимателно за словореда им (word order). Ще проверите колко добре разбирате смисъла, който те придават и вече наистина ще се убедите, че Present Perfect е лесно, интересно и забавно! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (59)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се