logo

Тест: Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Употреба. Словоред. Маркери за време

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кога употребяваме Present Simple и кога Present Continuous?
  • Напишете PS за Present Simple и PC за Present Continuous.
2
Как образуваме положителни изречения?
3
Как образуваме отрицателни изречения?
4
Как образуваме въпросителни изречения?
5
Свържете маркерите за време със значенията им.
6
Свържете, за да образувате правилни изречения.
7
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • He ___________ tennis with his cousin every weekend.
8
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • They _________  to rock.
9
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Rebecca ___________ now.
10
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Brian and Simon  _________ their Chemistry project at the moment.
11
Свържете, за да образувате правилни изречения.
12
Свържете, за да образувате правилни изречения.
13
Напишете положителните изречения в Present Simple (Сегашно просто) и Present Continuous (Сегашно продължително).
14
Напишете отрицателните изречения в Present Simple (Сегашно просто) и Present Continuous (Сегашно продължително).
15
Напишете въпросителните изречения в Present Simple (Сегашно просто) и Present Continuous (Сегашно продължително).

Описание на теста

С онлайн теста по английски език за 7. клас “Present Simple and Present Continuous. Сегашно просто и сегашно продължително. Употреба. Словоред. Маркери за време” ще тествате това, което научихте от видео урока. Ще покажете знанията си за употребите на двете времена, както и маркерите за време (time markers) – now, at the moment, today, every day, on Sunday и други, които подсказват кое от двете да използваме. Ще упражните образуването на положителни (positive), отрицателни (negative sentences) и въпросителни изречения (questions), за да се убедите, че с Уча. се всичко се запомня бързо, лесно и интересно! Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се