logo

Тест: Present Perfect and Past Simple. Сегашно перфектно и минало просто. Част 2. Exercises. Упражнения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато действието се е случило в миналото, може да използваме и Present Perfect (Сегашно перфектно), и Past Simple (Минало просто). Няма значение кое от двете, защото няма абсолютно никаква разлика между тях.
2
Когато говорим за действие, което се е случило в миналото, без да споменаваме кога, използваме…
3
Когато говорим за действие, извършено в даден период или момент от миналото и кажем точно кога се е случило, използваме...
4
При Present Perfect (Сегашно перфектно) акцентираме върху действието и това, че вече се е случило.
5
При Present Perfect (Сегашно перфектно) акцентираме върху момента, в който се е случило действието.
6
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • I __________ by plane. 
7
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Yesterday I __________ by train to visit my grandparents. 
8
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • ________________ to a concert, dad?
9
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • ________________ to the cinema last Saturday? 
10
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
11
Изречението “He has won a lot of money.” е...
12
Изречението “Angela lived in Africa when she was 25.” е...
13
Допишете положителните изречения в Present Perfect (Сегашно перфектно) или Past Simple (Минало просто).
14
Допишете отрицателните изречения в Present Perfect (Сегашно перфектно) или Past Simple (Минало просто).
15
Допишете въпросителните изречения в Present Perfect (Сегашно перфектно) или Past Simple (Минало просто).

Описание на теста

С онлайн теста “Present Perfect and Past Simple. Сегашно перфектно и минало просто. Част 2. Exercises. Упражнения” за 7. клас по английски език ще тествате наученото от видео урока.  Ще проверите знанията си за употребата на двете времена и образуването на различните видове изречения с тях. Ще образувате изречения с have, has, did, втора (past simple) и трета форма на глагола (past participle). Вече запомнихте всичко за Present perfect и Past simple, нали?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (22)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се