logo

Тест: Present Perfect. Сегашно перфектно

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой е спомагателният глагол на Present Perfect (Сегашно перфектно)?
2
Вече знаете, че глаголите са правилни или неправилни. В Present Perfect (Сегашно перфектно) използваме…
3
При Present Perfect (Сегашно перфектно) пишем спомагателния глагол (have или has) и третата форма на глагола
4
Кога използваме Present Perfect (Сегашно перфектно)?
5
При Present Perfect (Сегашно перфектно) НЕ казваме кога са се случили действията, защото не знаем или не е важно.
6
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението. 
7
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението. 
8
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението. 
9
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Steven ______________ octopus twice. 
10
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • I ___________ a bungee jump but one day I will. 
11
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • ________________ the washing-up?
12
Изречението “Where have you was?” e…
13
Довършете положителните изречения като използвате подходящия спомагателен глагол и глаголите eaten, opened, gone, worked, drunk, finished.
14
Довършете отрицателните изречения като използвате подходящия спомагателен глагол и глаголите been, seen, won, driven, made, visited.
15
Довършете въпросителните изречения като използвате подходящия спомагателен глагол и глаголите walked, kept, sent, cleaned, lost, used.

Описание на теста

С онлайн теста “Present Perfect. Сегашно перфектно” по английски език за 7. клас ще упражните образуването на изречения (sentences) в това време. Ще използвате спомагателния глагол - have или has. Ще ползвате правилните глаголи (regular verbs), към които се добавя -ed и неправилните глаголи (irregular verbs) в третата им форма (Past Participle). Ще упражните употребата на Present Perfect и ще се убедите, че е наистина лесно и интересно. Учете и се забавлявайте с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (54)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се