new-logo

Тест: Present Perfect and Past Simple. Сегашно перфектно и минало просто. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои правила се отнасят за Present Perfect (Сегашно перфектно)?
2
Кои правила се отнасят за Past Simple (Минало просто)?
3
Ако знаем кога се е случило действието, изречението е в Past Simple (Минало просто). Ако важното е, че действието изобщо някога се е случило, използваме Present Perfect (Сегашно перфектно).
4
Във всички изречения в Present Perfect (Сегашно перфектно) използваме…
5
В изреченията в Past Simple (Минало просто) използваме…
6
Fill in PP for Present Perfect or PS for Past Simple.
  • Попълнете PP за Present Perfect или PS за Past Simple.
7
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • I _________  never seen a panda. 
8
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • I __________ see the baby panda in the zoo last Sunday. 
9
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • _______ he ever slept in a tent? 
10
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • _____ she sleep in the yellow tent last night?
11
Изречението “I visited an island last summer.” е…
12
Изречението “I have done a lot of mistakes yesterday.” е...
13
Свържете, за да образувате правилни изречения.
14
Свържете, за да образувате правилни изречения.
15
Допишете изреченията в Past Simple (Минало просто) и Present Perfect (Сегашно перфектно).

Описание на теста

С онлайн теста “Present Perfect and Past Simple. Сегашно перфектно и минало просто. Част 1” по английски език за 7. клас ще упражните наученото от видео урока за тези две времена. Ще покажете, че знаете за отличен кога се случва действието при тях, как се образуват изреченията и кога кой от спомагателните глаголи did, have и has е правилно да се използва. Ще потренирате правилните (regular) и неправилните глаголи (irregular verbs). Учете бързо, лесно и интересно с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (30)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се