logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Used to и use означават едно и също нещо.
2
Използваме used to за…
3
Used to НЕ се превежда с дума или израз в изречението, но се подразбира.
4
След used to пишем...
5
Used to е част от Past Simple (Минало просто) и в отрицателни и въпросителни изречения използваме спомагателен глагол did и ...
6
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • _______________ every evening but now she often goes to restaurants. 
7
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • The dog  _____________ at cats. 
8
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • ____________ to the beach every weekend when they lived in Varna? 
9
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Kevin _______ walk in the mountains every weekend before he started his new job. 
10
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Alexandra _____________ to Paris every summer when she was a student. 
11
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Simon  _____________ drive very often when he was young. 
12
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • _____________ play tennis twice a week? 
13
Допишете положителните изречения с used to + глагола в скобите.
14
Допишете отрицателните изречения с didn’t use to + глагола в скобите.
15
Допишете въпросителните изречения с Did и use to + глагола в скобите.

Описание на теста

С онлайн теста “Used to. Част 1” за 7. клас по английски език ще тествате особеностите на Used to, за които научихте от видео урока. Ще образувате различни видове изречения с помощта на спомагателния глагол did. Ще обърнем специално внимание на случаите, в които се използва use to. В различни ситуации ще упражните упражните употребата на Used to, което е любимо на много англичани! А след упражнението помислете и за вашите навици (habits) и неща, които са ви са се случвали редовно в миналото (past)! Учете и се забавлявайте с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (11)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се