logo

Тест: Non-defining relative clauses. Подчинени определителни изречения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Non-defining relative clauses (подчинени определителни изречения)...
2
Винаги отделяме non-defining relative clauses (подчинени определителни изречения)...
3
Пишем non-defining relative clauses
4
Defining и non-defining relative clauses (подчинени определителни изречения) се въвеждат с относителни местоимения (relative pronouns).
  • Свържете местоименията със значенията им.
5
Defining и non-defining relative clauses (подчинени определителни изречения) се въвеждат с относителни местоимения (relative pronouns).
  • Свържете местоименията със значенията им.
6
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението. 
7
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението. 
8
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • My aunt and uncle, _______ are 40, go running every morning.   
9
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • My favourite movie, _______ is about a time machine, starts at 8 o’clock this evening. 
10
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • The park, _______ I run at weekends, is near the cinema. 
11
Изречението “Adelle, which is 4 years old, is my cousin’s cat.” е…
12
Изречението “Her brother, which works in a hospital, is very intelligent.” е…
13
Свържете, за да образувате правилни изречения.
14
Свържете, за да образувате правилни изречения.
15
Допишете изреченията с правилните относителни местоимения (relative pronouns).

Описание на теста

С онлайн теста “Non-defining relative clauses. Подчинени определителни изречения” за 7. клас по английски език ще упражните всичко научено от урока за who (който, която, което, които), which (който, която, което, които), where (където), whose (чийто, чиято, чието, чиито), when (когато), why (поради която) и that (който, която, което, които). Ще докажете, че знаете с кое относително местоимение (relative pronoun) се въвеждат различни видове relative clauses (подчинени изречения) в зависимост от това дали говорим за човек, предмет, животно, притежание, място, време или причина. Учете и се забавлявайте с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се