logo

Тест: Ought to. Модален глагол за съвет и препоръка

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ought to е един от модалните глаголи. Модалните глаголи са...
2
Ought to означава "трябва да". Използва се за…
3
Кои правила важат за изреченията с ought to?
4
Как се образуват въпросителни изречения с ought to?
5
След ought to винаги пишем…
6
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението.
7
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението.
  • You ____________ so much chocolate.
8
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението.
9
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Lilly  _____________ to bed early.
10
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Maria and Sam ___________  late. 
11
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • _______________  the project this week?
12
Изречението “Sarah ought play tennis more often.” е…
13
Допишете изреченията с ought to и глаголите в скобите.
14
Допишете изреченията с ought и should.
15
Допишете изреченията с ought, ought not, should или should not.

Описание на теста

С онлайн теста по английски език за 7. клас “Ought to. Модален глагол за съвет и препоръка” ще упражните всичко, което научихте от видео урока за един от начините, по които съветваме. Ще образувате положителни (positive), отрицателни (negative) и въпросителни изречения (questions) с ought to. Вече знаете ли дали глаголите след ought to са в основна форма? Ще упражните разликата му с другия модален глагол, който се използва в същите ситуации и също означава “трябва” - should. Вече сте специалисти и в тези модални глаголи, нали? Може да започнете теста веднага. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (16)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се