logo

Тест: Gerund. Full infinitive and bare infinitive. Герундий. Инфинитив с to и без to

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Gerund (герундий) е…
2
В случаите от изображението използваме...
3
Какво е to infinitive (full infinitive)?
4
В случаите от изображението използваме to infinitive.
5
В случаите от изображението използваме...
6
“Плуването е любимият ми спорт.” на английски е…
7
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Alexa loves singing but she prefers __________ .
8
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • My father and my uncle sometimes go __________.
9
“Сестра ми иска да посети Лондон.” на английски е…
10
Кое е правилното изречение?
11
Кое е правилното изречение?
12
Изречението “You must to finish your homework today.” е…
13
Свържете.
14
Свържете.
15
Допишете изреченията с глаголите в скобите в gerund, to infinitive или bare infinitive.

Описание на теста

С онлайн теста по английски език за 7. клас “Gerund. Full infinitive and bare infinitive. Герундий. Инфинитив с to и без to” ще упражните наученото от видео урока за случаите, в които използваме герундий (глагол +ing), to infinitive (to + глагол) и bare infinitive (само глагол). Ще упражните какъв е глаголът след различни фрази (phrases), прилагателни (adjectives) и прилагателни + предлози (prepositions), модални глаголи (modal verbs), глаголите make и let и много други. Учете на интересен и разбираем език с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (20)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се