Упражнение: Gerund. Full infinitive and bare infinitive. Герундий. Инфинитив с to и без to


Описание на упражнението

С онлайн теста по английски език за 7. клас “Gerund. Full infinitive and bare infinitive. Герундий. Инфинитив с to и без to” ще упражните наученото от видео урока за случаите, в които използваме герундий (глагол +ing), to infinitive (to + глагол) и bare infinitive (само глагол). Ще упражните какъв е глаголът след различни фрази (phrases), прилагателни (adjectives) и прилагателни + предлози (prepositions), модални глаголи (modal verbs), глаголите make и let и много други. Учете на интересен и разбираем език с Уча.се!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Gerund (герундий) е…
5т. 2. В случаите от изображението използваме...
5т. 3. Какво е to infinitive (full infinitive)?
5т. 4. В случаите от изображението използваме to infinitive.
5т. 5. В случаите от изображението използваме...
6т. 6. “Плуването е любимият ми спорт.” на английски е…
6т. 7. Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Alexa loves singing but she prefers __________ .
6т. 8. Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • My father and my uncle sometimes go __________.
6т. 9. “Сестра ми иска да посети Лондон.” на английски е…
6т. 10. Кое е правилното изречение?
6т. 11. Кое е правилното изречение?
6т. 12. Изречението “You must to finish your homework today.” е…
11т. 13. Свържете.
11т. 14. Свържете.
11т. 15. Допишете изреченията с глаголите в скобите в gerund, to infinitive или bare infinitive.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!