logo

Тест: Фактори за развитието на стопанството в Европа. Европейски съюз

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Стопанството е съвкупност от всички дейности, свързани с производството и потреблението на:
2
Началото на образуването на Европейския съюз е поставено през:
3
Какъв вид междудържавна организация е Европейският съюз?
4
В коя група всички страни са с високоразвита икономика?
5
Колко европейски страни членуват в Европейския съюз към 2017 година?
6
Коя група страни в Европа започват преход към пазарна икономика след 1989 г.?
7
Кой от изброените фактори благоприятства развитието на морския транспорт, търговията и туризма в Европа?
8
Кое от изброените не е последица от индустриалната революция?
9
Вярно ли е твърдението, че Европа е на трето място по брой на високо образована работна ръка?
10
Кой фактор за развитието на стопанството на Европа е особено актуален в съвременността и е породен от бързото икономическо развитие на страните в континента?
  • ключови думи: научно-технически прогрес, екологичен, историческо развитие
11
Кое от изброените не е характерно за същността, целите и политиката на Европейския съюз?
12
Кое от изброените се отразява негативно върху икономическото развитие на европейските страни?
13
На картата с цифри са обозначени страните, които са лидери в икономическото си развитие в Европа. Свържи цифрите с името на страната.
14
Свържи описанието на фактора за развитието на стопанството с неговия вид.
15
Кой от факторите, влияещи на стопанското развитие, е най-важен за изброените стопански дейности?

Описание на теста

С онлайн теста  по география за 7. клас ще провериш знанията си за стопанството на Европа и за нейния общ пазар – Европейският съюз. Ще отговаряш на въпроси за факторите, формиращи стопанския облик, за съвременното състояние на икономиката, за тенденциите в нейното развитие. Ще разбереш дали можеш да откриваш връзката между фактори и стопански дейности. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (54)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се