logo

Тест: Почвите в България

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Повърхностният рохкав слой на сушата, притежаващ свойството плодородие, се нарича:
2
Вярно ли е твърдението, че почвите са изчерпаем и невъзобновим природен ресурс?
3
Кой почвен тип е най-разпространен в България?
4
Почвите се променят в зависимост от:
5
Как се нарича процесът, при който се отнася част от почвата?
6
Къде са разпространени единствените жълтоземни почви в България?
7
Кой от изброените почвени типове е азонален?
8
Кой почвен тип НЕ се среща в Южната почвена област на България?
9
  • За кой тип почви се отнася следното:
  • Те са най-плодородни и стопански усвоени. Разпространени са в Дунавската равнина и са образувани върху скалата льос.
  • ключови думи: канелени почви, черноземни почви, смолници, кафяви горски почви
10
Кои тип почви са подходящи за отглеждането на лозя, овошки, маслодайни култури, пшеница и царевица?
  • черноземни, сиви горски, канелени, жълтоземни
11
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: хумус, зеленцуци, трудни, глина, лесни, слънчоглед
12
Кое от твърденията за почвите в България НЕ е вярно?
13
На почвената карта на България с цифри е обозначено разпространението на някои почвени типове. Свържи цифрата с почвения тип.
14
В каква последователност са разположени почвите от подножието към билата на високите български планини Рила и Пирин?
15
Съотнеси почвения тип към мястото, където е разпространен. Използвай почвената карта.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 7. клас ще провериш знанията си за почвите в България. Ще отговаряш на въпроси за факторите, влияящи на почвеното разнообразие у нас, за видовете почви, тяхното разпространение и значение, за вертикалното и хоризонталното им зониране, за ролята на почвите като фактор за развитието на земеделието. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се