Упражнение: Държавно и административно устройство


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Държавно и административно устройство" по география за 8 клас ще проверите знанията си устройството на България. Отговаряйки на въпросите ще разберете дали познавате начина на държавно управление и дали сте готови да заемете мястото си като пълноправни граждани. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Запишете кой е основният закон в България?
5т. 2. Каква е формата на държавно управление в България сега?
5т. 3. Кои са основните власти в  България? 
5т. 4. Кои са основните административно – териториални единици в България?
5т. 5. На колко области се дели територията на България?
6т. 6. Кои са основните особености на държавното управление на България в съвременността?
6т. 7. Характеристиката: "Той е обединяваща фигура в политическия живот и главнокомандващ на въоръжените сили на страната", се отнася за:
6т. 8. Изпълнителната власт в България :
6т. 9. Законните интереси и правата на гражданите се защитават от:
6т. 10. Едно от най-важните ни права като граждани на свободна и демократична страна, с което участваме в държавното управление, е:
6т. 11. Защо територията на България се дели на по-малки административни единици?
6т. 12. Попълнете пропуските в текста.
11т. 13. На картата с цифри са обозначени административни области в България. Свържете цифрата с името на областта.
11т. 14. На картата с цифри са обозначени административни области в България. Свържете цифрата с името на областта. 
11т. 15. На картата с цифри са обозначени административни области в България. Свържете цифрата с името на областта.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!