Упражнение: Българско черноморско крайбрежие.Черно море - част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Българско черноморско кройбрежие. Черно море - част 1" по география за 8 клас ще проверите знанията си за природната област, която включва в себе си части от други природногеографски области в България. Ще демонстрирате знания за географското й положение и основния фактор за нейното формиране. Ще отговаряте на въпроси за особеностите на релефа, климата, водите, почвите, растителния и животинския свят. Ще си припомните значението на понятията лагуна, лиман, лонгоз и свлачищеНаправете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С коя цифра е обозначено Българското черноморско крайбрежие на картата? 
5т. 2. Кои са частите, на които се поделя Черноморското ни крайбрежие заради особеностите на релефа му?
5т. 3. Кои форми на релефа са типични за Черноморското крайбрежие?
5т. 4. От кои крайбрежни езера се добива морска сол?
5т. 5. Кой от посочените растителни видове е типичен за Черноморското крайбрежие?
6т. 6. Кое твърдение за географското положение на Българското черноморско крайбрежие НЕ е вярно?
6т. 7. Кой е най-важният фактор, формиращ тази природна област на Българско черноморско крайбрежие?
6т. 8. Коя природна единица НЕ достига до Черно море и НЕ е част от Българското Черноморско крайбрежие?
6т. 9. Как се нарича формата на релефа, показана на снимката, която е характерна за Черноморското крайбрежие и създава сериозни проблеми на инфраструктурата?
6т. 10. Подредете типовете почви, както са разпространени по Черноморското крайбрежие от север на юг.
6т. 11. Попълнете пропуските в текста.
6т. 12. Коя от изброените характеристики НЕ се отнася за черноморската климатична област?
11т. 13. Свържете понятието с неговата характеристика.
11т. 14. На картата с цифри са изобразени обекти от Българското черноморско крайбрежие. Свържете цифрата с името на обекта.   
11т. 15. На картата с цифри са изобразени обекти от Българското черноморско крайбрежие. Свържете цифрата с името на обекта. 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!