new-logo

Тест: Население на България

Тест

С онлайн теста "Население на България" по география за 8 клас ще проверите знанията си за броя, гъстотата, разпределението на населението по различни структури. Ще демонстрирате знания за същността на понятието етнос, раждаемост, естествен прираст. Ще имате възможността да работите с различни графични изображения и да извличате информация от тях. Ще покажете доколко познавате бита и културата на българите като решите задача, свързана с традиции и обичаи. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Броят на населението на България се променя след 1989 г. След последното преброяване през 2011г. населението на страната е: 
2
Общността от хора, които имат общ произход, използват един език за общуване и са близки по традиции, бит и култура, се нарича:
3
Средната гъстота на населението на България към настоящия момент е приблизително:
4
Основната религия на българското население е:
5
В коя от посочените територии гъстотата на населението е най-висока?
6
Подредете етническите групи в България по брой, като започнете от най-малобройната и стигнете до най-многобройната.
7
Попълнете пропуските в текста, като черпите информация от графиката.
8
Раждаемостта в България през 2014 г. е 9,4 ‰. Какво означава това?
9
Кой от посочените показатели НЕ се отнася за естественото движение на населението?
10
Кое твърдение НЕ се отнася за естественото движение на населението в България?
11
Последица от намаляване броя на населението на България е:
12
Кои от изброените фактори са решаващи са увеличаване на смъртността и намаляване на раждаемостта у нас?
13
Кой извод в подточките НЕ съответства на информацията, представена на полово-възрастовата пирамида на населението в България? 
14
При коя от изброените ситуации е възможен отрицателен естествен прираст?
15
С кои християнски празници са свързани изображенията?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
feedback
feedback