Упражнение: Краищенско-Средногорска област - част 2


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Краищенско - Средногорска област - част 2" по география за 8 клас ще проверите знанията си за климата, водите, почвите, растителността и животинския свят на областта. Ще отговаряте на въпроси за екологичните проблеми на областта и дейностите на хората, които ги създават. Ще разпознавате географски обекти по описание и по локализация на контурна карта. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя климатична област НЕ е представена в Краищенско - Средногорската област?
5т. 2. В коя от планините на областта климатът е планински?
5т. 3. Кои са най-големите реки, които протичат през Краищенско-Средногорска област?
5т. 4. Топлият, поривист и силен  вятър, който е характерен за Софийската котловина, се нарича:
5т. 5. Резерватите "Торфено бранище" и "Бистришко бранище" са част от природен парк:
6т. 6. Кои са най-важните фактори, формиращи климата в Краищенско-Средногорска област?
6т. 7. Кое твърдение НЕ се отнася за особеностите на климата в Краищенско - Средногорската област?
6т. 8. През кой сезон са маловодни реките в Краищенско-Средногорска област?
6т. 9. Коя стопанска дейност е причината за създадените екологични проблеми в Краищенско-Средногорска област ?
6т. 10. С какъв тип климат са източните Задбалкански котловини?
6т. 11. Кои почвени типове НЕ са характерни за Краищенско-Средногорска област?
6т. 12. Свържете растителността с почвените типове, върху които вирее.
11т. 13. В коя от изброените области климатът е като този, който илюстрира климатограмата? 
11т. 14. На картата с цифри са обозначени някои от големите реки, протичащи през областта. Свържете цифрата с името на реката. 
11т. 15. Свържете характеристиките на котловините с имената им.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!