new-logo

Тест: Краищенско-Средногорска област - част 2

Тест

С онлайн теста "Краищенско - Средногорска област - част 2" по география за 8 клас ще проверите знанията си за климата, водите, почвите, растителността и животинския свят на областта. Ще отговаряте на въпроси за екологичните проблеми на областта и дейностите на хората, които ги създават. Ще разпознавате географски обекти по описание и по локализация на контурна карта. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя климатична област НЕ е представена в Краищенско - Средногорската област?
2
В коя от планините на областта климатът е планински?
3
Кои са най-големите реки, които протичат през Краищенско-Средногорска област?
4
Топлият, поривист и силен  вятър, който е характерен за Софийската котловина, се нарича:
5
Резерватите "Торфено бранище" и "Бистришко бранище" са част от природен парк:
6
Кои са най-важните фактори, формиращи климата в Краищенско-Средногорска област?
7
Кое твърдение НЕ се отнася за особеностите на климата в Краищенско - Средногорската област?
8
През кой сезон са маловодни реките в Краищенско-Средногорска област?
9
Коя стопанска дейност е причината за създадените екологични проблеми в Краищенско-Средногорска област ?
10
С какъв тип климат са източните Задбалкански котловини?
11
Кои почвени типове НЕ са характерни за Краищенско-Средногорска област?
12
Свържете растителността с почвените типове, върху които вирее.
13
В коя от изброените области климатът е като този, който илюстрира климатограмата? 
14
На картата с цифри са обозначени някои от големите реки, протичащи през областта. Свържете цифрата с името на реката. 
15
Свържете характеристиките на котловините с имената им.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
feedback
feedback