logo

Тест: Краищенско-Средногорска област. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На юг Задбалканските котловини граничат с/със:
2
Какъв е преобладаващият релеф в Краищенско-Средногорската област?
3
Вярно ли е твърдението, че почвите се образуват при участието на всички елементи на природната среда?
4
Кой е най-големият язовир в България?
5
Кой е най-старият природен парк в България и на Балканския полуостров?
6
Кой почвен тип е най-разпространен в Краищенско-Средногорската област?
7
За кои от посочените култури има подходящи условия за отглеждане в Карловската и Казанлъшката котловина?
8
Кой почвен тип е разпространен във Витоша на височина над 1800 метра?
  • ключови думи: планинско-ливадни, торфено-блатни, алувиално-ливадни
9
Коя стопанска дейност създава най-сериозните екологични проблеми в Краищенско-Средногорска област?
10
По поречието на коя река, протичаща през Краищенско-Средногорската област са построени язовирите "Жребчево" и "Копринка"?
11
Кое от изброените НЕ се отнася за стопанските дейности, характерни за Краищенско-Средногорската област?
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: степни треви, унищожена, поречията на реките, подножията на планините, запазена, иглолистни гори
13
Подреди в правилната последователност редуването на растителните видове от подножието към върха на планината Витоша.
14
На картата с цифри са обозначени някои от видовете полезни изкопаеми, добивани в Краищенско-Средногорската област. Свържи цифрата с вида на полезното изкопаемо.
15
Попълни пропуските в текста, като използваш данните от климатограмата, която е на станция, разположена в Краищенско-Средногорската област.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 7. клас ще провериш знанията си за почвите, растителността и животинския свят, както и за стопанството на Краищенско-Средногорската област. Ще отговаряш на въпроси за екологичните проблеми на областта и дейностите на хората, които ги създават. Ще разпознаваш географски обекти по описание и по локализация на контурна карта. Ще упражниш умението си за работа с климатограма. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (12)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се