logo

Тест: Стопанство на България. Основни икономически дейности, проблеми и перспективи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой от посочените отрасли НЕ се включва в първичния стопански сектор?
2
Водещ подотрасъл на растениевъдството в България е отглеждането на:
3
Кои са двата основни подотрасъла на земеделието?
4
Най-голям дял от производството на електроенергия в България се пада на:
5
Коя от изброените зърнени култури се оглежда предимно в Добруджа?
6
Карловската и Казанлъшката котловина са основен район за отглеждането на:
7
Кой подотрасъл на животновъдството НЕ осигурява суровини за кожарската промишленост?
8
Коя от посочените характеристики НЕ се отнася за животновъдството?
9
Попълни пропуските в текста, като използваш подходящите ключови думи.
  • ключови думи: добивните, обработващите, суровини, услуги, продукция, обслужващите
10
За коя земеделска култура, отглеждана в България се отнася следното:
  • Това е втората по значение зърнена култура, отглеждана у нас. Използва се за храна на хората и за фураж за животните. Отглежда се основно в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. 
  • ключови думи: пшеница, слънчоглед, ръж, царевица, ориз, ечемик
11
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: изчерпаеми, нетрадиционни, традиционни, неизчерпаеми
12
Кое от посочените НЕ е сред главните проблеми в развитието на българ­ското земеделие в съвременността?
13
Свържи изображенията на плодовете с местата, където основно се отглеждат.
14
Свържи частите на изреченията така, че да се образуват верни твърдения.
15
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 7. клас ще провериш знанията си за някои основни икономически дейности в България, а именно земеделието и енергетиката. Ще разбереш дали си запомнил кои дейности се включват в първичиния и вторичния стопански сектор. Ще отговаряш на въпроси за същността, териотриалното разпределение, особеностите и проблемите, които са характерни за тези стопански дейности. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се