new-logo

Тест: Рило-Родопска област. Родопа планина

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е твърдението, че Родопа планина е най-обширната планина в България?
2
Най-високият връх на Родопите е:
3
На какви рудни полезни изкопаеми са богати Родопите?
4
Какъв тип климат НЕ е характерен за Родопите?
5
Коя от изброените реки НЕ води началото си от Родопите?
6
На какви планински части се поделят Родопите?
7
В кои скали, изграждащи Родопите, се развиват карстови процеси?
8
Какъв защитен природен обект са "Купена" и "Мантарица" в Родопите?
9
Коя от изброените форми на релефа НЕ се намира в Родопите?
10
За коя част на Родопите се отнася следната характеристика:
  • Релефът на областа е нископланински и хълмист. Тук се намира най-южната точка на България.
  • ключови думи: Западни Родопи, Източни Родопи
11
По поречието на коя река са построени язовирите "Ивайловград", "Студен кладенец" и "Кърджали"?
  • ключови думи: Въча, Чепеларска река, Арда, Чепинска река
12
В коя двойка "вид полезно изкопаемо – находище в Родопите" е допусната грешка?
13
Свържи почвените типове с растителността, която вирее върху тях в Родопите.
14
Кога са най-пълноводни реките в Източните Родопи?
15
На картата с цифри са обозначени поречията на реки, протичащи през Рило-Родопската област. Свържи цифрата с името на реката.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 7. клас ще провериш знанията си за Родопа планина. Ще отговаряш на въпроси за особеностите на природната среда в планината, за полезните изкопаеми, добивани в нея, за защитените ѝ територии. Ще демонстрираш знания и ще усъвършенстваш умения за работа с различни графични изображения. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (11)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се