logo

Тест: Големина и брегове на Европа

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое твърдение за географското положение на Европа не е вярно?
2
Кой е най-големият европейски полуостров?
3
Кой от посочените острови е разположен в Атлантическия океан?
4
Кой европейски полуостров е най-близко разположен до Азия?
5
Под кой от изброените протоци е прокопан тунел в края на 80-те и началото на 90-те години на ХХ век?
6
Кой  европейски полуостров се намира в три полукълба?
  • ключови думи: Скандинавски, Пиренейски, Колски, Апенински, Ютланд, Балкански
7
В коя двойка географски обекти е допусната грешка?
8
Клиновидните заливи, образувани при потъване на брега, формират тип бряг, наречен:
9
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: Бяло, Балтийско, Йонийско, Ютланд, Юкон, Кола, Категат, Гибралтар
10
Далматинският тип бряг е характерен за западното крайбрежие на:
11
Кое от изброените твърдения не се отнася за фиордовия тип бряг?
12
Кое от изброените не е последица от силната разчлененост на бреговата линия на Европа?
13
На картата с цифри са обозначени най-големите полуострови на Европа. Свържи цифрата с името на географския обект.
14
Кои са географските обекти, обозначени с цифри на картата?
15
Кои морета и острови са обозначени с цифри на картата?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 7. клас ще провериш знанията си за бреговата линия на континента Европа. Ще отговаряш на въпроси, с чиято помощ ще провериш дали си усвоил знания за бреговите форми и тяхното местоположение. Ще разбереш дали можеш да оцениш значението на силно разчленената брегова линия на континента. Ще работиш с контурни карти и ще локализираш местоположението на брегови форми. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (41)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се