Упражнение: Тракийско-Странджанска област. Част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Тракийско - Странджанска област - част 1" по география за 8 клас ще проверите знанията си за географското положение, полезните изкопаеми и климата на областта. Ще отговаряте на въпроси за географските обекти, включващи се в областта и за техните особености. Ще имате възможността да работите с карта на Тракийско - Странджанската област и да разпознавате обекти, обозначени по нея, както и находища на полезни изкопаеми. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С коя цифра е посочено местоположението на Тракийско - Странджанската област на картата?
5т. 2. С коя природна област граничи Тракийско - Странджанската на юг?
5т. 3. Най-голяма част от Тракийско-Странджанска област заема:
5т. 4. Между кои реки е разположена планината Сакар?
5т. 5. В Горнотракийската низина са най-големите находища в България на:
6т. 6. Коя от посочените територии НЕ е част от Тракийско - Странджанската област?
6т. 7. В коя двойка "природна област - климатична област" има съответствие?
6т. 8. Свържете видовете полезни изкопаеми с техните находища в Тракийско - Странджанската област.
6т. 9. Коя характеристика доказва, че в Сакар и Странджа климатът е континентално - средиземноморски?
6т. 10. Кое от твърденията НЕ е вярно?
6т. 11. Коя от изброените стопански дейности НЕ може да се развива в Тракийско - Странджанската област?
6т. 12. Попълнете пропуските в текста.
11т. 13. На картата с цифри са обозначени географски обекти, които се включват в Тракийско - Странджанската област. Свържете цифрите с имената на обектите.
11т. 14. На картата на полезните изкопаеми в областта с цифри са обозначени условните знаци на някои полезни изкопаеми. Свържете цифрата с името на полезното изкопаемо.
11т. 15. На картата с цифри са обозначени географски обекти, които се включват в Тракийско - Странджанската област. Свържете цифрите с имената на обектите.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!