logo

Тест: Тракийско-Странджанска област

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Тракийско-Странджанската област е разположена между:
2
Кой от посочените географски обекти НЕ се включва в Тракийско-Странджанската област?
3
Кои са най-големите реки, протичащи през Тракийско-Странджанската област?
4
Кой от изброените почвени типове се среща САМО в Тракийско-Странджанската област на България?
5
В Горнотракийската низина са най-големите находища в България на:
6
Лавровишнята, зелениката, понтийското бясно дърво са представители на растителността, която е характерна за:
7
В коя двойка "природна област - климатична област" има съответствие?
8
В коя от двойките „форма на релефа – почви“ има несъответствие?
9
Коя характеристика доказва, че в Сакар и Странджа климатът е континентално-средиземноморски?
10
Кое от твърденията, отнасящи се за Тракийско-Странджанската област, НЕ е вярно?
11
Коя от изброените стопански дейности НЕ може да се развива в Тракийско-Странджанската област?
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: Сакар, природен парк, Силкосия, Странджа, Балабана, резерват
13
На картата с цифри са обозначени географски обекти, които се включват в Тракийско-Странджанската област. Свържи цифрите с имената на обектите.
14
На картата на полезните изкопаеми в областта с цифри са обозначени условните знаци на някои полезни изкопаеми. Свържи цифрата с името на полезното изкопаемо.
15
Попълни пропуските в текста, като използваш климатограмата.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 7. клас ще провериш знанията си за Тракийско-Странджанската природна област на България. Ще отговаряш на въпроси за географското положение, полезните изкопаеми и климата на областта. Ще разбереш дали си усвоил знания и за характерните почвени типове, разпространени в нея, както и за особеностите на растителността и възможностите за стопанска дейност. Ще имаш възможността да работиш с карта на Тракийско-Странджанската област и да разпознаваш обекти, обозначени по нея, както и находища на полезни изкопаеми. Ще упражниш и умението си за четене на климатограма. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (22)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се