logo

Тест: Природни области в България. Дунавска равнина

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кой от посочените отговори най-пълно и точно се отразява същността на природните области?
2
Кое от изброените в подточките ще избереш да попълниш в текста, така че да се получи вярно твърдение?
  • Дунавската равнина е разположена между р. Дунав на север и... на юг. 
3
Дунавската равнина се поделя на няколко части. Коя от тях е с най-голяма надморска височина?
4
Преобладаващият климат в Дунавската равнина е:
5
Коя от посочените реки пресича Дунавската равнина?
6
Средната част на Дунавската равнина е разположена между реките:
7
Какви полезни изкопаеми се добиват в Дунавската равнина?
8
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: гипс, въглища, каолин, варовици, нефт, природен газ
9
Коя от изброените особености се отнася за реките, протичащи през Дунавската равнина?
10
Подреди в правилната последователност алгоритъма за характеризиране на природна област.
11
Кое твърдение за климата в Дунавската равнина НЕ е вярно?
12
Свържи частите на изреченията така, че да се образуват верни твърдения.
13
На картата с цифри 1 и 2 са обозначени плата и възвишения, а с 3 и 4 реки в Дунавската равнина.
  • Свържи цифрата с името на обекта.
14
Коя климатограма се отнася за станция, разположена в Дунавската равнина?
15
На картата с цифри са обозначени някои от реките, протичащи през Дунавската равнина. Свържи цифрата с името на реката.

Описание на теста

С онлайн теста  по география за 7. клас ще провериш знанията си за природните области в България. Ще отговаряш и на въпроси за географското положение, границите, видовете полезни изкопаеми, особеностите на климата и водите на Дунавската равнина. Ще демонстрираш знания и умения за работа с географска карта и четене на климатограма. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се