Упражнение: Дунавска равнина


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Дунавска равнина" по география за 8 клас ще проверите знанията си за географското положение и природните условия на тази природна област. Ще отговаряте на въпроси за границите й, видовете полезни изкопаеми, особеностите на климата и водите. Ще демонстрирате знания за връзката между природни условия и стопанска дейност. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя природна област е разположена в северните части на България?
5т. 2. Кое от изброените в подточките ще изберете да попълните в текста, така че да се получи вярно твърдение?
  • Дунавската равнина е разположена между р. Дунав на север и подножията на ........ на юг. На запад достига до р. Тимок, а на изток до Черно море.
5т. 3. Дунавската равнина се поделя на няколко части. Коя от тях е с най-голяма надморска височина?
5т. 4. Какъв е климатът в Дунавската равнина?
5т. 5. Природните условия в Дунавската равнина благоприятстват особено много развитието на една стопанска дейност. Коя е тя?
6т. 6. От коя релефна форма на Европа е част Дунавската равнина?
6т. 7. За коя част на Дунавската равнина се отнася характеристиката:
  • "Разположена е между р. Вит и р. Тимок. Тя е с най-малка площ и надморска височина."
6т. 8. Попълнете пропуските в текста.
6т. 9. Защо по-голямата част от реките, преминаващи през Дунавска равнина, са транзитни?
6т. 10. Кои почвени типове са най-разпространени в Дунавската равнина?
6т. 11. Кое твърдение за климата в Дунавската равнина НЕ е вярно?
6т. 12. Верни ли са дадените твърдения?
  • 1. Естествената растителност в равнината е почти напълно унищожена.
  • 2. Горската растителност се е запазила в Лудогорието и високите части на платата.
  • 3. Типични дървета са бряст, ела, бор.
  • 4. Разпространени са около 200 животински вида.
11т. 13. На картата с цифри 1 и 2 са обозначени плата и възвишения, а с 3 и 4 реки в Дунавската равнина.
  • Свържете цифрата с името на обекта.
11т. 14. Две от климатограмите се отнасят за станции в Дунавската равнина. Кои са те?
11т. 15. Добиваните в Дунавската равнина полезни изкопаеми са суровини за различни производства. Свържете името на полезното изкопаемо с промишлеността или дейността, в която е суровина.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

23:23 - 20.04.2016

Съгласен. 8-ми въпрос е сгрешен! Също отговори като "изчерпани" са еквивалентно верни на "ограничени". Въпросът за климатограмите е некоректен, защото преди 15-20 години температурите са били стандартно по-ниски, тази подробност променя верността на отговорите! Твърдението "транзитни" не е добре (даже никак) обяснен в урока! (относно въпрос 9)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1
Профилна снимка

Ученик

21:36 - 19.04.2016

Здравейте, на 8-ми въпрос последното изречение не трябва ли да е "Запасите на нефт са ограничени" вместо неограничени?
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1
Профилна снимка

Ученик

23:25 - 20.04.2016

Как да разбера отговоеа на 11,12,13 въпрос? Няма линк.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.