new-logo

Тест: Дунавска равнина

Тест

С онлайн теста "Дунавска равнина" по география за 8 клас ще проверите знанията си за географското положение и природните условия на тази природна област. Ще отговаряте на въпроси за границите й, видовете полезни изкопаеми, особеностите на климата и водите. Ще демонстрирате знания за връзката между природни условия и стопанска дейност. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя природна област е разположена в северните части на България?
2
Кое от изброените в подточките ще изберете да попълните в текста, така че да се получи вярно твърдение?
  • Дунавската равнина е разположена между р. Дунав на север и подножията на ........ на юг. На запад достига до р. Тимок, а на изток до Черно море.
3
Дунавската равнина се поделя на няколко части. Коя от тях е с най-голяма надморска височина?
4
Какъв е климатът в Дунавската равнина?
5
Природните условия в Дунавската равнина благоприятстват особено много развитието на една стопанска дейност. Коя е тя?
6
От коя релефна форма на Европа е част Дунавската равнина?
7
За коя част на Дунавската равнина се отнася характеристиката:
  • "Разположена е между р. Вит и р. Тимок. Тя е с най-малка площ и надморска височина."
8
Попълнете пропуските в текста.
9
Защо по-голямата част от реките, преминаващи през Дунавска равнина, са транзитни?
10
Кои почвени типове са най-разпространени в Дунавската равнина?
11
Кое твърдение за климата в Дунавската равнина НЕ е вярно?
12
Верни ли са дадените твърдения?
  • 1. Естествената растителност в равнината е почти напълно унищожена.
  • 2. Горската растителност се е запазила в Лудогорието и високите части на платата.
  • 3. Типични дървета са бряст, ела, бор.
  • 4. Разпространени са около 200 животински вида.
13
На картата с цифри 1 и 2 са обозначени плата и възвишения, а с 3 и 4 реки в Дунавската равнина.
  • Свържете цифрата с името на обекта.
14
Две от климатограмите се отнасят за станции в Дунавската равнина. Кои са те?
15
Добиваните в Дунавската равнина полезни изкопаеми са суровини за различни производства. Свържете името на полезното изкопаемо с промишлеността или дейността, в която е суровина.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
feedback
feedback