Упражнение: Стопанство - развитие, фактори и териториално разпределение - част1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Стопанство - развитие, фактори и териториално разпределение - част 1" по география за 8 клас ще проверите знанията си за периодите, през които преминава развитието на стопанството в България. Ще отговаряте на въпроси за същността на понятието национално стопанство и за особеностите на стопанското развитие на страната ни. Ще разберете дали правилно сте усвоили понятия като специализация, национализация, маркетинг, менджмънт и валутен борд. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Производството на еднотипна продукция в рамките на страната се нарича:
5т. 2. Кое определение се отнася за понятието "национализация"?
5т. 3. Коя стопанска дейност преобладава през първата половина на ХХв. в България?
5т. 4. През коя година България става редовен член на Европейския съюз?
5т. 5. Кой фактор за развитието на стопанството определя особеностите на природните условия и влияе върху развитието на земеделието, трапспорта и др.?
6т. 6. Кое твърдение НЕ изразява същността на националното стопанство?
6т. 7. Какъв тип стопанство се установява в България в края на 40-те години на ХХ век?
6т. 8. Кое НЕ е харкаттерно за стопанското развитие на България в периода края на 40-те години на ХХ в. - 1990 г.?
6т. 9. Кое от твърденията за развитието на стопанството в България  през първата половина на ХХ век НЕ е вярно?
6т. 10. След 1990 г. България зочва преход към кой тип стопанство?
6т. 11. Кое от посочените НЕ е проблем, характерен за стопанството на България след 1990 г.?
6т. 12. Попълнете пропуските в текста.
11т. 13. Свържете понятията с техните определения.
11т. 14. Свържете изреченията така, че да се получи вярно твърдение.
11т. 15. Кой фактор е решаващ за териториалното разположение на най-големите ТЕЦ у нас - "Марица-изток" 1, 2 и 3?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!