logo

Тест: Селища на България

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Територия, върху която са построени сгради и улици за нуждите на населението и място, в което е съсредоточен животът и икономическата дейност на хората, се нарича:
2
Населено място, в което населението се занимава предимно със земеделие, се нарича:
3
Кои от изброените фактори имат влияние върху формирането на селищата в България?
4
Коя форма на земната повърхност е най-неподходяща за създаване и развитие на селище?
5
Кои са най-старите селища по българските земи?
6
Кой природен фактор оказва влияние за възникването на селищата Чипровци, Мадан и Рудозем?
7
Кой от посочените български градове се отнася към групата на най-големите по брой на населението?
8
Към селищните образувания НЕ се отнасят:
9
Лозен, Айдемир, Градец, Селановци са:
10
Кои са факторите, които влияят върху намаляването на броя на селата у нас и засилване на процеса на обезлюдяване?
11
Кой от изброените проблеми на селищата НЕ се отнася за големите градове?
12
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.
13
Прочети внимателно текста, в който всяко изречение е номерирано. Отговори дали са верни твърденията.
  • В България съществуват два основни типа селища – градове и села (1). По-рано се появяват градовете, а днес по-малка част от населението живее в селата (2). Към 2011 година селата у нас са 5 045, като тенденцията е те да намаляват (3). Градовете са населени места, в които хората се занимават с различни дейности и през последните години броят им не се променя (4).
14
Свържи двете части на изреченията така, че да се получат верни твърдения.
15
Всеки български град има паметни места и сгради. Разпознаваш ли кои са тези български градове?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 7. клас ще провериш знанията си за селищата в България. Ще отговаряш на въпроси за факторите, влияещи на създаването на селищата. Ще даваш примери за селища, възникнали през различни исторически епохи. Ще демонстрираш умения за работа с текст, както и познаване на знакови места и сгради в български градове. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забалявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се