logo

Тест: Дунавска равнина. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое от твърденията за Дунавската равнина НЕ е вярно?
2
Коя от посочените територии НЕ е природна област?
3
Вярно ли е твърдението, че в Дунавската равнина преобладава нископланинският релеф?
4
Коя е типичната растителност в източната част на Дунавската равнина?
5
Кои почвени типове са най-разпространени в Дунавската равнина?
6
Кой от посочените природни паркове НЕ се намира в Дунавската равнина?
7
Коя от изброените земеделски култури НЕ се отглежда в Дунавската равнина?
8
Коя от изброените характеристики НЕ се отнася за черноземните почви в България?
9
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: животновъдството, търговията, храна, енергия, хранително-вкусовата, металургичната
10
Преобладаващият равнинен релеф на Дунавската равнина благоприятства развитието на земеделието, създаването на селища и развитието на:
  • ключови думи: енергетиката, транспорта, добивната промишленост
11
В Дунавската равнина липсват природни ресурси за развитието на:
12
На изображенията виждаш географски и културни обекти, които са ресурс за развитието на туризма. Кой от тях НЕ се намира в Дунавската равнина?
13
Добиваните в Дунавската равнина полезни изкопаеми са суровини за различни производства. Свържи името на полезното изкопаемо с промишлеността или дейността, в която е суровина.
14
На картата с цифри са обозначени някои от природните области в България. Свържи цифрата с името на природната област.
15
Отбележи верните твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 7. клас ще провериш знанията си за почвите и характерните растителни и животински видове в Дунавската равнина. Ще имаш възможността да демонстрираш знания за особеностите на тези природни компоненти и да отговаряш на въпроси за връзката между тях и стопанската дейност на хората. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се