logo

Тест: Водите на България

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Водите като природен ресурс се отнасят към:
2
Най-дългата река в България е:
3
Кое от изброените езера в България е разположено край голяма река?
4
Кои са отточните области, на които се поделя територията на България?
5
През кой от споменатите обекти НЕ преминава главният вододел на България?
6
Кое от посочените твърдения за водите на България НЕ е вярно?
7
Кой от посочените фактори определя режима на речния отток?
8
Към кой водосборен басейн се отнасят реките Струма, Места, Арда?
9
В коя от посочените групи всички реки са част от Черноморската отточна област?
10
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.
11
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: Бургаското, карстови, ледникови, язовир Пчелина, Варненското, язовир Искър
12
Кои три големи български реки извират от планината Рила? За да отговориш, използвай картата. Нека в отговора реките да бъдат подредени по азбучен ред и имената им да са разделени със запетайки.
  • ключови думи: Струма, Марица, Места, Искър, Янтра, Тунджа
13
Кои са реките, които са обозначени с цифри на контурната карта?
14
Кои са реките, които са обозначени с цифри на контурната карта?
15
Използвай картата като източник на информация и свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 7. клас ще провериш знанията си за водите на България. Ще отговаряш на въпроси за главните черти на водите в България, за главния вододел и формите, през които преминава, за отточните области и режима на реките. Ще демонстрираш знания и за представители на реки от отделни отточни области и за видовете езера у нас. Ще имаш и възможността да провериш дали можеш да работиш с географска карта и да извличаш информация от нея, както и дали си запомнил къде протичат някои от най-големите български реки. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се