logo

Тест: Почви, растителност и животински свят на Балканския полуостров. Природни зони

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Сухоустойчивите, вечнозелени дървета и храсти, разпространени в зоната на твърдолистните гори и храсти на Балканския полуостров, се наричат:
2
Кой е първият природен парк, създаден на Балканския полуостров?
3
Коя природна зона НЕ е представена на Балканския полуостров?
4
Вярно ли е твърдението, че азонални почвени типове се образуват на определени места заради специфични природни условия?
5
Какви са почвите, наречени "тера роса"?
6
Използвай картата на природните зони на Балканския полуостров и определи коя природна зона или област е с най-голям териториален обхват.
7
Коя е главната причина на Балканския полуостров да се оформят зоните на степите и лесостепите, широколистните гори и вечнозелените твърдолистни гори и храсти?
8
С коя цифра е обозначено разположението на природната зона, за която се отнася следното:?
  • Релефът е равнинен и низинен, а климатът – умерен. Почвите са черноземни. Естествената растителност е представена от треви и широколистни дървета.
9
За коя природна зона на Балканския полуостров са характерни растенията, които виждаш на снимката?
  • ключови думи: степи и лесостепи, планинска област, широколистни гори, твърдолистни вечнозелени гори и храсти
 
10
Кое твърдение НЕ се отнася за зоната на широколистните гори на Балканския полуостров?
11
В коя природна зона на Балканския полуостров можеш да видиш тези животни?
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: Албания, Гърция, Румъния, Хърватия, Македония, Черна гора
13
Свържи цифрата с името на природната зона, чието разположение обозначава.
14
Как се редуват от подножието към високите части на планините почвените типове и растителните видове? Подреди в правилната последователност.
15
Какви стопански дейности благоприятстват природните условия в природните зони на Балканския полуостров? Свържи частите на изреченията така, че да се образуват верни твърдения.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 7. клас ще провериш знанията си за характерните почви, растителен и животински свят на Балканския полуостров и съчетанието между тях, водещо до формирането на природни зони. Ще отговаряш на въпроси за особеностите на природата в зоните на полуострова, ще разпознаваш зоните по характерни за тях растения и животни. Ще приложиш наученото, работейки с карта на природните зони и ще оцениш природата като условие за живот и стопанска дейност. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се