logo

Тест: Рило-Родопска област. Осоговско-Беласишка планинска редица. Рила

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С коя цифра е обозначено местоположението на Рило-Родопската природна област на картата?
2
Рило-Родопската област е част от:
3
Върхът, който е най-висок на Балканския полуостров и в България, е:
4
В коя планина се намира връх Руен, най-високият в Осоговско-Беласишката планинска редица?
5
Коя от изброените реки НЕ извира от Рила?
6
Кой тип климат НЕ е характерен за Осоговско-Беласишката планинска редица и долината на Струма?
  • ключови думи: планински, континентално-средиземноморски, умереноконтинентален, преходно-континентален
7
Какви полезни изкопаеми има в Осоговската планина?
8
Кои от изброените форми в Рила НЕ са образувани от дейността на ледниците?
9
Кой растителен вид НЕ е типичен за южните части на Осоговско-Беласишката планинска редица и средното течение на река Струма?
10
Кои от изброените екологични проблеми са общи както за Рила, така и за Осоговско-Беласишката планинска редица?
11
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: води, арка, гори, купол, Родопите, Пирин
12
Посочи правилната подредба на планините от Осоговско-Беласишката планинска редица от юг на север.
13
Рило-Родопската област се дели на 4 подобласти. Свържи цифрите с името на съответната подобласт.
14
На картосхемата е изобразен релефът на Осоговско-Беласишката планинска редица и долината на р. Струма. С цифри са обозначени някои от географските обекти. Свържи цифрите с имената на обектите.
15
Кое от изброените твърдения НЕ е свързано с особеностите на климата в областта, от която виждаш климатограмата.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 7. клас ще провериш знанията си за Осоговско-Беласишката планинска редица и планината Рила, които са подобласти на Рило-Родопската природна област. Ще отговаряш на въпроси за местоположението на подобластите и особеностите на релефа, климата, водите, растителния и животинския свят в тях. Ще демонстрираш знания и като разпознаваш релефни форми, обозначени на картосхема на областта. Ще работиш и с климатограма и ще упражниш уменията си извличане на информация от нея. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (7)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се