logo

Тест: Полезни изкопаеми в България

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е твърдението, че при­род­ните об­ра­зу­ва­ния или вещес­т­ва, ко­и­то се използват от чо­ве­ка в ес­тес­т­ве­ния им вид или след пре­ра­бот­ка, се наричат полезни изкопаеми?
2
Основните видове полезни изкопаеми са:
3
От всички установени находища на полезни изкопаеми у нас най-много са:
4
Кои полезни изкопаеми са се образували при затрупване с утайки на горска растителност и морски организми?
5
Основните екологични проблеми при добива на полезни изкопаеми са:
6
В коя от групите има само нерудни полезни изкопаеми?
7
Кое от твърденията за полезните изкопаеми на България НЕ е вярно?
8
За рудните полезни изкопаеми, добивани у нас, е характерно, че:
9
Кой вид въглища имат най-големи запаси в България?
10
В коя двойка вид рудно полезно изкопаемо – находище в България е допусната грешка?
11
Подреди видовете въглища по възраст и степен на калоричност, като започнеш от най-старите и най-калорични въглища.
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: рудните полезни изкопаеми, изкопаемите горива, нефт, природен газ
13
Свържи частите на изреченията така, че да се образуват верни твърдения.
14
На картата с цифри са обозначени условни знаци на рудни полезни изкопеми. Свържи цифрата с вида на полезното изкопаемо.
15
Полезните изкопаеми са важни суровини за различни производства. Свържи вида на полезното изкопаемо с продукта, който се получава след преработката му.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 7. клас ще провериш знанията си за полезните изкопаеми в България. Ще отговаряш на въпроси, свързани със същността, общата характеристика и значението им. Ще разбереш дали си усвоил най-важното за типичните полезни изкопаеми у нас и тяхното географско разпространение. Ще правиш оценка за значението на полезните изкопаеми като условие за живот и стопанска дейност. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (29)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се