logo

Тест: Основни стопански отрасли в Европа

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Стопанството е съвкупност от всички дейности, свързани с производството и потреблението на:
2
Кое определение се отнася за понятието "интеграция"?
3
Понятието иновация  е синоним на:
4
Коя земеделска култура НЕ се отглежда в Европа?
5
Кой подотрасъл на животновъдството е характерен за Италия?
6
Вярно ли е твърдението, че европейски страни първи са използвали въглищата за производство на енергия?
7
Кой подотрасъл на промишлеността е развит навсякъде в Европа?
8
Кое от изброените производства е високотехнологично?
9
Коя двойка страни са туристически развити?
10
Защо Източноевропейските страни изостават в развитието на икономиката си през последните години?
11
Кое твърдение за икономиката на Европа  НЕ е вярно?
12
Кое от твърденията за земеделието в Европа е грешно?
13
Свържи частите на изреченията така, че да се образуват верни твърдения.
14
Виждаш имената на четири от най-големите пристанища в Европа. Знаеш ли в кои държави се намират?
15
Свържи двете части на изреченията така, че да се получи вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 7. клас ще разбереш дали си усвоил знания за особеностите в географското разпределение на икономическите дейности на европейските страни. Ще отговаряш на въпроси за основните стопански отрасли. Ще разбереш дали си усвоил съдържанието на понятията интеграция и иновация. Ще демонстрираш знания за особеностите на стопанските райони в Европа и за местоположението на някои европейски страни. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (13)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се