logo

Тест: Степи, твърдолистни гори и храсти, планинска област. Природни зони в Европа

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В коя природна зона на Европа растителността е представена основно от треви?
2
Коя преходна природна зона е разположена между зоната с преобладаваща тревиста растителност и зоната на широколистните гори в Европа?
3
Маквисите са растения, които са:
4
Единственият представител на маймуните в Европа – безопашатият макак, обитава:
5
Вертикалната (височинна) зоналност в разпространението на растителността е най-добре изразено в/във:
6
Коя част на Европа е полупустиня?
7
За коя природна зона в Европа са характерни канелени горски почви, кипариси и средиземноморски бор?
  • ключови думи: лесостепи, степи, твърдолистни вечнозелени гори и храсти, полупустини, планинска природна област
8
Коя природна зона обитава животното, което виждаш на снимката?
9
Природните зони се променят с изменението на географската ширина и надморската височина.
10
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: треви, варовик, льос, червеноземни, черноземни, мъхове и лишеи
11
Рис, дива котка, дива коза, ястреб, мечка са типични обитатели на:
12
Кое твърдение НЕ се отнася за зоната на степите в Европа?
13
Ако се спускаш от най-високите части на Алпите към техните подножия по южните склонове на планината, през кои природни зони ще преминеш? Подреди природните зони в правилната последователност.
14
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.
15
Пътешественици са направили снимки в различни части на Европа. С кои природни зони в континента ги свързваш?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 7. клас ще провериш знанията си за природните зони на степите, лесостепите, твърдолистните вечнозелени гори и храсти и за планинската природна област. Ще разбереш дали знаеш какво представляват маквисите, кои са характерните особености на природата на споменатите природни зони, кои са характерните им растителни и животински видове. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (20)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се