logo

Тест: Преходни и непреходни глаголи. Глаголно управление. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако искаш да добавиш обект на действието към преходен глагол, кой от падежите ще използваш?
2
Избери подходящата падежна форма на съществителното име за изречението „Он любит [...]“:
3
Адресатът (получателят) на едно действие следва да приеме формата на предложния падеж.
4
Избери подходящата форма на съществителното име за изречението „Они дарят подарок [...]“:
5
Как ще завършиш изречението „Мы играем [...]“?
6
Избери възможните подходящи форми на личните местоимения за изречението „[...] нравится эта книга“:
7
Попълни подходящата форма на съществителното „преподаватель“:
8
Подреди компонентите, за да образуваш правилни изказвания.
9
Как ще кажеш на руски език: „Аз помагам на Андрей“?
10
Подреди компонентите, за да образуваш правилни изказвания.
11
Как ще кажеш на руски език: „Аз пътувам с влак*“?
  • *бг., „влак“ – рус., „поезд“, м.р.
12
Подреди компонентите, за да образуваш правилно изказване.
13
С глаголите за движение можеш да използваш различни предложно-падежни конструкции, в зависимост от това какво искаш да кажеш. Свържи предлозите със съответващите им падежни форми на съществителните имена.
14
Как ще кажеш на руски език: „Аз чакам приятел“?*
  • *Използвай глагола „ждать“ и съществителното „друг“.
15
Как ще кажеш на руски език: „Ти подаряваш подарък на Иван“?

Описание на теста

В днешния тест по руски език за ниво А1 ще се научиш да създаваш най-различни изказвания с помощта на често употребяваните глаголи, преходни и непреходни, както и предлози, и съществителни имена. Знаеш, че когато конструираш изречение с едно съществително или местоимение, следва да избереш подходящото падежно окончание за него. Как? Виж глагола в изречението. Какво означава той? Дали не трябва да бъде допълнен от обект на действието, за да звучи добре изказването ти? А кой падеж изпълнява тази функция? Има и ситуации, когато трябва да вмъкнеш един предлог между глагола и съществителното. А какъв ще е той? Да видим как ще се справиш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се