logo

Тест: Именителен, винителен и дателен падеж при личните местоимения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Личните местоимения се променят по падежи.
2
Ако искаш да кажеш на руски език: „Аз се казвам Иван“, формата на какъв падеж ще приеме личното местоимение в изречението?
3
Избери подходящата форма на личното местоимение за изречението „[...] зовут Ира“.
4
Формата на какъв падеж приема личното местоимение, което играе ролята обект на действието в едно изречение?
5
Кое понятие следва да се вмъкне в твърдението:
 • Преходните глаголи се употребяват с пряко допълнение – обект на действието във формата на [...] падеж.
6
Всяко едно съществително име, когато стане част от изречение, приема определена падежна форма. Когато заменяш това съществително име с лично местоимение, следва да:
7
Замени подчертаните съществителни имена с лични местоимения във формата на именителния падеж:
 1. Анна любит Виктора.
 2. Виктор ждёт Анну.
 3. Мария и Антон повторяют урок.
8
Замени подчертаните съществителни имена с лични местоимения във формата на винителния падеж: 1. Анна любит Виктора. 2. Виктор ждёт Анну. 3. Мы понимаем Марию и Антона.
9
Подреди компонентите, за да образуваш правилни изказвания.
10
Замени подчертаните съществителни имена с лични местоимения във формата на дателен падеж:
 1. Марии двадцать лет.
 2. Ивану сорок два года.
 3. Виктору и Анне тридцать один год.
11
Подреди компонентите, за да образуваш правилни изказвания.
12
Как ще кажеш на руски език:
 1. Тя харесва Иван.
 2. Той не харесва Ира.
 3. Аз трябва да отида в училището.
 4. Ние трябва да отидем във Варна.
13
Свържи елементите, за да образуваш правилни изказвания.
14
Как ще кажеш на руски език: „Аз обичам да играя шах“, използвайки глагола „нравится“?
15
Как ще кажеш на руски език: „Тя е на трийсет и три години“?

Описание на теста

В този тест за ниво А1 ще срещнеш различни падежни форми на личните местоимения в руския език. Те, също като съществителните имена, се променят по падежи, когато станат част от едно изречение. Най-готиното е, че падежните значения при двете части на речта напълно се припокриват. Ако едно съществително име или местоимение играе ролята на субекта на действието в изречението, избираш именителния падеж на думата. Ако пък играе ролята на обекта на действието, трябва да избереш формата за винителния падеж. Това обсъдихме надълго и нашироко в предходните уроци. Сега остава само да запомниш падежните форми на личните местоимения. Да започваме!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се