logo

Тест: Обект на действието. Пряко допълнение. Винителен падеж при съществителните имена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои от изредените значения са присъщи на винителния падеж?
2
Субектът – вършител на действието – приема формата на винителния падеж в изречението.
3
Преходният глагол означава действие, което преминава върху обект във формата на винителния падеж.
4
Какъв предлог ще сложиш между преходния глагол и прякото му допълнение?
5
Прякото допълнение винаги приема формата на винителния падеж, пък непрякото допълнение може да приема формата и на други падежи.
6
Без промяна на окончанието във винителен падеж ще останат всичките съществителни имена от мъжки род.
7
Попълни липсващото окончание*:
  • *За справка: бг., „Ира обича Виктор.“
8
Как ще се промени съществителното име Андрей в следното изречение: „Анна любит [Андрей]“*?
  • *За справка: бг., „Анна обича Андрей.“
9
В изречението „Ира любит Виктора“ Ира е субектът вършител на действието, а Виктор е обектът на действието.
10
В изречението „Виктора любит Ира“ Виктор е субектът вършител на действието, а Ира е обектът на действието.
11
Каква форма ще приеме съществителното име учитель в следното изречение: „Они знают [учитель]“*?
  • *За справка: бг., „Те познават учителя.“
12
Попълни съществителното име „журнал“ в правилната форма в следното изречение:
13
Как ще кажеш на руски език: „Виктор чете вестник“?*
  • *За справка: бг., „вестник“, същ.име, м.р. - рус., „газета“, същ.име, ж.р.
14
Как ще кажеш на руски език: „Те познават преподавателя“?*
  • *За справка: бг., „преподавател“, същ.име, м.р. - рус., „преподаватель“, същ.име, м.р.
15
Добави необходимите окончания към съществителните имена в следните изречения*:
  • *За справка:
  • море, същ.име, ср.р., И.п. (именителен падеж);
  • книга, същ.име, ж.р., И.п.;
  • Катя, същ.име, ж.р., И.п.;
  • Болгария, същ.име, ж.р., И.п.

Описание на теста

В онлайн теста по руски език за ниво А1 ще усвоиш още едно значение на винителния падеж - обект на действието или пряко допълнение. В българския език също си имаме пряко допълнение – то пояснява и допълва глагола. Виж, ако някой казва: „Аз чета...“, някак си естествено ще попиташ: „Какво четеш?“. Отговорът на този въпрос ще е прякото допълнение на глагола: „Аз чета книга.“ В руския вариант този обект ще е във формата на винителния падеж.  Пък обектът се противопоставя на субекта на действието: кой върши действието и върху кого преминава то? Да видим!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се