logo

Тест: Как да разкажем какво учим, защо и какви са нашите планове?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В кои изречения подчертаното съществително/прилагателно/местоимение е във формата на винителния падеж в значение обект на действието (отговаря на въпрос Что? Кого?)?
2
В кои изречения подчертаното съществително/прилагателно име е във формата на предложния падеж в значение място на действието? (отговаря на въпрос Где?)?
3
В кои изречения подчертаното съществително/прилагателно е във формата на винителния падеж в значение посока на движението (Куда?)?
4
Съществителното име, което означава професия, приема формата на родителния падеж след глаголите быть, стать, работать (Кем?).
5
В кое изречение подчертаното местоимение е във формата на дателния падеж (Кому?)?
6
Когато искаш да определиш дадено съществително с друго, то второто приема формата на родителния падеж, например: „гимназия имени [...]“(Какая гимназия?), „история искусства“ (История чего?).
7
Как ще кажеш на руски език: „Аз изучавам митология, философия, литература“?
8
Как ще кажеш на руски език:
 1. Аз изучавам история на изкуството.
 2. Уча в гимназията „Иван Вазов“.
9
Подреди компонентите, за да оформиш смислени изречения.
10
Как ще кажеш на руски език:
 1. Искам да стана инженер*.
 2. Искам да работя като икономист*.
 • *бг., „инженер“ – рус. „инженер“
 • *бг., „икономист“ – рус., „экономист“
 • *Търсеното падежно окончание съвпада с окончанието за думата „кинорежиссёр“ в типичния контекст, показан във видеоурока.
 
11
Попълни подходящите падежни форми на местоимението, за да кажеш на руски език:
 • Ние харесваме английски език.
 • Тя се казва Мария.
12
Как ще кажеш на руски език:
 1. В университета продължавам да изучавам френски език.
 2. Искам да работя в киностудио в България.
13
Свържи компонентите, за да образуваш смислени изказвания.
14
Как ще кажеш на руски език:
 • Много харесвам руски език, защото обичам руски книги и кино.*
 • *В руския език употребявай и съответните лични местоимения при личните форми на глагола.
15
Как ще кажеш на руски език:
 • Искам да кандидатствам за магистратура в Германия или в Дания.*
 • *В руския език употребявай и съответните лични местоимения при личните форми на глагола.

Описание на теста

С днешния тест по руски език за ниво А1 ще се научиш да говориш за това какво учиш и какви са учебните ти планове. За целта ще усвоиш много нови думи и ще анализираш типичните речеви конструкции. Когато разглобиш едно изречение на съставните му части, лесно ще схванеш неговата структура. Когато видиш преходен глагол например, чието действие преминава върху обект във винителния падеж, запомни това словосъчетание. И когато искаш да употребиш този глагол в друг контекст, вече ще знаеш, че неговият обект ще си има окончание, типично за винителния падеж. А за да запомниш типичните окончания, повтори съчетанието на глас няколко пъти – така ще усвоиш и типичната падежна мелодия. Вълнуващо, нали?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се