logo

Тест: Първо спрежение. Глаголи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ако виждаш гласна -е- в окончанието на глагола във II лице, ед.ч., то окончанието за III лице, мн.ч. ще е -ат/-ят.
2
Какво окончание ще избереш за глагола в изречението: „Он зна[...] русский язык“?
3
Кои от изброените глаголи са от 1-во спрежение?
4
Какво окончание ще избереш за глагола в изречението: „Что ты дела[...]?“
5
Какво окончание ще избереш за глагола в изречението: „Они отдыха[...]“?
6
При кои от глаголите гласната -а- се изпуска при образуването на лични форми?
7
Попълни подходящата форма на глагола „работать“ в следните изречения:
8
Попълни подходящата форма на глагола „играть“.
9
Подреди компонентите, за да образуваш верни изказвания.
10
Попълни подходящата форма на глагола „гулять“ в следните изречения:
11
Подреди компонентите, за да образуваш правилни възвратни глаголни форми.
12
Попълни подходящите форми на глаголите „рисовать“ и „давать“ в следните изречения:
13
Попълни подходящата форма на глаголите „ждать“ и „жить“ в следните изречения:
14
Как ще кажеш на руски език: „Аз пиша писмо на Виктор“?
15
Как ще кажеш на руски език: „Те могат да отидат на театър“?

Описание на теста

В този тест за ниво А1 ще усвоиш първо спрежение на глаголите в руския език. За да съгласуваш глагола с вършителя на действието, следва да го спрегнеш, т.е. да му добавиш лични окончания. А какви са те? По какво се познава глаголното спрежение? Точно това ще упражниш тук. Освен това ще се научиш да конструираш цели изказвания. За целта, освен съгласуването с вършителя на действието, е важно да знаеш в какви взаимоотношения влиза глаголът и с другите компоненти в изречението. Някои глаголи са си самодостатъчни, някои пък не успяват да образуват завършени изречения, а се нуждаят от допълнение в определени падежни форми. Колко много речеви умения само с един тест!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се