logo

Тест: Колко време? Коя дата е днес? Редни и бройни числителни имена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой от вариантите ще избереш за изречението: „Я долго смотрел передачу, четыре [...]“?
2
Кой от вариантите е подходящ за изречението: „Я писала рассказ пять […]“?
3
Кои варианти граматически подхождат на такава конструкция:
  • Мы учили новые слова:
4
Редните числителни имена се променят по род и число в зависимост от съществителното име, към което се отнасят.
5
Кой вариант ще избереш за изречението „[...] декабря“?
6
Кои варианти подхождат на изречението „Тридцатое [...]“?
7
Как ще кажеш на руски език: „Днес е седми август“?
8
Как ще кажеш на руски език: „Двадесет и осми октомври“?
9
Подреди компонентите, за да оформиш правилни изказвания.
10
Подреди компонентите, за да образуваш комуникативни изказвания.
11
Как ще кажеш на руски език: „Днес е двадесет и трети септември“?
12
Как ще кажеш на руски език: „Шести май“?
13
Свържи думите с подходящите окончания, за да създадеш комуникативни изказвания.
14
Как ще кажеш на руски език: „Четохме* списанието** девет*** часа“?*
  • *В руския език следва да употребиш и личното местоимение преди глагола, за да е ясно дали действието се извършва от I, II или III лице в минало време.
  • **бг., „списание“ – рус. „журнал“, м.р., ед.ч., И.п., неодуш.
  • ***Изпиши числителното с букви, иначе отговорът няма да се зачете за верен.
 
15
Как ще кажеш на руски език: „Днес е двадесет и трети юли“?*
  • *Помним, че в такава конструкция на руски език глаголът се изпуска, липсва и съюзът „и“ в състава на числителното.
 

Описание на теста

С този онлайн тест по руски език за ниво А1 ще се научиш да съобщаваш днешната дата с помощта на редните числителни имена. Ще усвоиш и употребата на бройните числителни, когато индикираш продължителността на даден процес: „Писах разказа пет часа“, например. А как ще кажеш: „Днес е втори август“ на руски език? В този случай ще ти помогнат окончанието на редното числително за среден род. Също и родителния падеж на съществителното, което назовава месеца. Тези средства ще оформят твоето изказване така, че ти да си изпълниш комуникативното намерение – да съобщиш желаната информация в достатъчно ясна за събеседника форма. Че да не се чуди какво точно искаш да кажеш. Сега смело към теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се