logo

Тест: Какво харесвам? Какво обичам? Дателен и винителен падеж при съществителните имена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В изречението „Ире нравится Виктор“ лицето, което изпитва чувството, е във формата на:
2
В изречението „Ире нравится Виктор“ съществителното име „Виктор“ е във формата на:
3
В изреченията „Ире нравится теннис“ и „Ира любит теннис“ съществителното име „теннис“ е в именителен падеж*.
  • *Формите за различни падежи могат да съвпадат при някои съществителни имена, но падежните значения остават различни.
4
Избери подходящата форма на подчертаното съществително име в следното изречение: [Виктор] нравится Ира.
5
Избери подходящата форма на подчертаното съществително име в следното изречение: [Виктор] любит Иру.
6
Избери подходящата форма на подчертаното съществително име в следното изречение: Андрею нравится эта [песня]
7
Подреди компонентите, за да образуваш следните изречения на руски език:
  • Ира харесва Виктор. Ира обича Виктор.*
  • *Важно: спазвай същата последователност на изреченията, в противен случай отговорът няма да се зачете като верен.
8
Подреди компонентите, за да образуваш следните изречения на руски език:
  • Мария харесва Иван. Мария обича Иван*.
  • *Важно: спазвай същата последователност на изреченията, в противен случай отговорът няма да се зачете като верен.
9
Попълни глаголите „любит“ и „нравится“ на подходящото място.
10
Подреди компонентите, за да образуваш следните изречения на руски език:
  • Иван харесва това колело. Иван харесва тези книги.*
  • *Важно: спазвай същата последователност на изреченията, в противен случай отговорът няма да се зачете като верен.
11
НравИтся или нравЯтся? Попълни подходящите форми.
12
Попълни подходящата форма на показателното местоимение „этот“ в следните изречения*:
  • *За избора на подходящата форма се ориентирай по рода и числото на следходното съществително име; родът на съществителните имена в двата езика не винаги съвпада; консултирай се с речник при нужда.
13
Свържи съществителното име с подходящото окончание, за да образуваш правилни изказвания.
14
Как ще кажеш на руски език: „Мария харесва този филм“?
15
Как ще кажеш на руски език: „Андрей харесва тези филми“?

Описание на теста

С този онлайн тест по руски език за ниво А1 ще се научиш говориш за това какво или кого харесва някой с помощта на дателен падеж. Освен думите и граматическите им особености, често и начинът, по който конструираш изказване на руски език, се различава от този в българския. На български казваш: „Виктор харесва Анна“. „Виктор“ е подлог, пък „Анна“ е прякото допълнение на глагола. Така ли стоят нещата в руската конструкция? Не съвсем: подлог ще е обектът на чувството, а пък лицето, изпитващо това чувство, ще приеме формата на дателния падеж. Лесно е – просто трябва да схванеш логиката на построяването на мисълта в руския език – с това изказванията ти ще звучат все по-уверено!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се