logo

Тест: Преходни глаголи и обект на тяхното действие. Винителен падеж при съществителните имена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Преходните глаголи си вървят с някакво пояснение във формата на именителния падеж.
2
Как ще кажеш на руски език: „Аз разбирам преподавателя“?
3
Какъв предлог ще сложиш между преходния глагол и прякото му допълнение?
4
Как ще кажеш на руски език: „Те разбират текста“?
5
В изречението „Я жду друга“* съществителното име друг е субектът на действието.
 • *За справка: бг., „Аз чакам приятел.“
6
Как ще кажеш на руски език: „Аз чакам приятелка“?
7
В изречението „Мы ждём автобус“* съществителното име автобус има значение „средство за придвижване“ и приема формата на предложен падеж.
 • *За справка: бг., „Ние чакаме автобус.“
8
Попълни липсващата буква.
 • *За справка: бг. „Ние чакаме трамвай.“
9
Как ще кажеш на руски език: „Тя пише писмо“?
10
Каква форма ще приеме съществителното име урок в изречението „Я повторяю [урок]“?
 • *За справка: бг. „Аз повтарям урока.“
11
Попълни липсващото окончание.
 • *За справка: бг. „Ние учим математика.“
12
В кое от следните изречения съществителното име играе ролята на пряко допълнение в изречението?
13
Как ще кажеш на руски език: „Аз уча физика“?
14
Как ще кажеш на руски език: „Ние чакаме Виктор“*?
15
Добави необходимите окончания към съществителните имена в следните изречения.*
 • *липсата на окончание – нулево окончание – е означена с „Ø“
 • **За справка:
 • рус. поэзия, същ.име, ж.р. – бг. поезия
 • рус. поезд, същ.име, м.р. – бг. влак
 • рус. книга, същ.име, ж.р. – бг. книга
 • рус. Таня, същ.име, ж.р. – бг. Таня

Описание на теста

С този тест по руски език за ниво А1 ще задълбочиш усвояването на винителния падеж в ролята на обекта на действието или прякото допълнение. За тази цел ще поработиш с някои често употребявани преходни глаголи, които си вървят с някакво пояснение във формата на винителния падеж. Например, ако някой каже „Аз познавам...“, няма ли да ти дойде естествено да попиташ: „Кого?“ или „Какво?“. Без пояснението фразата ще звучи непълна. И именно тук прякото допълнение и винителният падеж в руския език са ни на помощ: те ще пояснят кого познава еди-кой си и ще накарат изречението да звучи завършено и ясно. И с това твоят инструментариум от езиковите средства ще стане още по-богат!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се